Služby - Odborné veřejnosti - Oblastní galerie v Liberci

Odborné veřejnosti

Oblastní galerie v Liberci umožňuje studium uměleckých předmětů badatelům a studentům vysokých škol. Badatelé a studenti musí dodržovat podmínky Badatelského řádu.

Oblastní galerie v Liberci si vyhrazuje právo zamítnout žádost o studiu uměleckých děl bez udání důvodu!

Oblastní galerie v Liberci poskytuje reprodukce uměleckých děl ze sbírek Oblastní galerie v Liberci pro nekomerční účely (vydávání katalogů apod.) bezplatně. Všechny ostatní případy poskytnutí reprodukcí jsou zpoplatněny. Poskytování reprodukcí uměleckých děl se řídí platnou směrnicí.

V případě odborného dotazu a konzultace prosím kontaktujte příslušného odborného pracovníka – správce sbírky.


Objednávky - Kontakty

Online objednávkový formulář