Sbírky - Sochařská sbírka - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sochařská sbírka

Sochařskou sbírku Oblastní galerie v Liberci utváří na tři sta děl. Je v ní zastoupeno několik solitérních dřevěných skulptur pocházejících z 15.–18. století, většinou neznámé datace a provenience. Jejich původ lze předpokládat v oblasti severočeského regionu. Evropské sochařství 19. a počátku 20. století představují bronzové plastiky pařížského sochaře Jacqua Gautiera, belgického sochaře Constantina Meuniera a velikána moderního sochařství Antoina Bourdella. Jeho Busta malíře Ingrese doprovází stálou expozici francouzského malířství 19. století. Největší část sbírky tvoří české umění 20. století. V sochařské sbírce jsou zastoupeni zakladatelé českého moderního sochařství Josef Václav Myslbek a Jan Štursa, představitelé meziválečných avantgard, stejně jako nejvýznamnější sochaří druhé poloviny 20. století. Sochařská sbírka je průběžně rozšiřována akviziční činností, která je spjata s charakterem sbírky a výstavním programem galerie. Někteří sochaři jsou svými obrazy, kresbami a grafikami zastoupeni rovněž v ostatních sbírkách galerie.

  ZPĚT NA SBÍRKY