Sbírky - Sbírka kresby - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sbírka kresby

Sbírka kresby Oblastní galerie v Liberci čitá více než tři tisíce děl. Lze ji rozčlenit na tři základní okruhy – práce německých umělců působících v Čechách a takzvaných pražských Němců z období 1850–1938, ukázky z kreslířské tvorby českých umělců 20. století a práce výtvarníků žijících v regionu. Od sbírky grafiky se sbírka kresby oddělila v roce 1983. Její základ tvoří soubory převedené ze sbírky Severočeského muzea v Liberci – například téměř tři sta padesát kreseb z pozůstalosti Augusta Brömseho, početná kolekce z pozůstalosti Erwina Heftera nebo kresby Augusta Pettenkofena pocházející dokonce ze sbírky Heinricha Liebiega. Kromě dalších převodů uměleckých děl z jiných institucí, z nichž lze ještě zdůraznit převod celé pozůstalosti rodiny Führichů z Městského muzea v Chrastavě roku 1968 nebo významný převod kreseb německých autorů z galerie v Ostrově nad Ohří v roce 1986, se sbírka obohatila o významná díla i vlastními nákupy. Převážně v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století proběhla snaha doplnit sbírku o kresby českých autorů 19. století, takže lze objevit některá díla Mikoláše Alše, Aloise Bubáka, Bedřicha Hawranka, Antonína Mánese, Josefa Navrátila, Augusta Piepenhagena nebo Františka Ženíška. Zrovna tak galerie v tomto období rozšířila okruh svého zájmu o originální ilustrace knih pro děti i dospělé. Ze zastoupených děl a autorů lze zmínit ilustrace pro děti Dagmar Berkové, Mirko Hanáka (námětově orientovaného na českou přírodu a lesní zátiší), Vlastimila Radu a jeho humoristické perokresby a slavné ilustrace Zdeňka Smetany k pohádkám Z mechu a kapradí. V současnosti se však sbírka těmito směry nerozrůstá.

Jednou z povinností galerie je mapování tvorby autorů žijících v liberecké oblasti. Úspěšně se snaží o získání prací, které by zpětně dokumentovaly vývoj i o zastoupení současného umění regionu ve sbírce. Průřez tvoří větší či menší kolekce kreseb mnoha autorů. Vedle již zmíněných německých umělců působících v Čechách lze jmenovat Jara a Alexe Berana, Jiřího Dostála, Jaroslava Klápštěho, Dalibora Matouše, Vlastu Matoušovou, Jiřího Nepasického, Františka Pavlů, Karla Vika, Viktora Vorlíčka nebo Rostislava Zárybnického.

  ZPĚT NA SBÍRKY