Sbírky - Sbírka grafiky - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sbírka grafiky

Oblastní galerie v Liberci spravuje rozsáhlou sbírku grafických listů čítajících na dvacet tisíc děl. Jádro grafické sbírky tvoří početné soubory starých tisků, počínaje ukázkami děl mistrů renesance až po práce grafiků 19. století. Ve sbírce jsou zastoupeny práce převážně německých, nizozemských a francouzských autorů. Za zmínku stojí kolekce tisků významného grafika období manýrismu Jacquese Callota (1592–1635) nebo cyklus Malé pašije renesančního mistra Albrechta Dürera (1471–1528). Kromě prací uvedeného charakteru a provenience sbírka obsahuje i kvalitní průřez tvorbou českých grafiků 20. století, který představuje druhou významnou část sbírky. Galerie se například může pochlubit téměř kompletním grafickým dílem Maxe Švabinského (1873–1962).

V období před druhou světovou válkou, kdy sbírka ještě náležela Severočeskému muzeu v Liberci, znamenal nejvýznamnější obohacení odkaz jabloneckého lékaře Antona Randy roku 1918, jehož sbírka čítala více jak 1 600 grafických listů. Ten svoje sběratelské aktivity v oblasti grafiky soustředil právě na práce starých německých, francouzských a nizozemských mistrů.

Po druhé světové válce se sbírka rozrostla o konfiskáty, především díla německých umělců působících v Čechách 19. a 20. století. V padesátých letech 20. století se sbírka rozrůstala jen skromně. Díky darům Ministerstva školství a Ministerstva kultury, Krajského národního výboru, ale i nákupům samotné galerie došlo k rozšíření sbírky o práce nízké kvality a poplatným době svého vzniku. V šedesátých letech 20. století se galerie soustředila na získávání děl soudobých autorů, a proto se v této době uvážlivými nákupy sbírka obohatila o práce například Jiřího Anderleho, Jiřího Balcara, Jiřího Johna, Jana Koblasy, Zbyňka Sekala, Aleše Veselého a jiných. Rovněž prostřednictvím převodů a darů Ministerstva školství a Ministerstva kultury došlo k získání grafických listů předních výtvarníků (Olga Čechová, Čestmír Kafka, Jan Krejčí, Květa Pacovská, Naděžda Plíšková, Adriena Šimotová a jiní).

V současné době se akviziční činnost soustřeďuje na mapování tvorby grafiků střední generace (František Hodonský, Zdeněk Mézl, Ondřej Michálek, Berenika Ovčáčková, Lenka Vilhelmová) a na doplnění kolekce reprezentující grafické dění v šedesátých letech 20. století (Čestmír Janošek, Radoslav Kratina, Jan Kubíček, Vladislav Mirvald, Lubomír Přibyl, Bohuslav Reynek, Miloš Ševčík). Vedle toho je rovněž sbírkový fond doplňován o práce regionálních autorů jakými jsou například Václav Benda, Roman Karpaš nebo Jan Měřička. Dalším okruhem, který se v současnosti rozrůstá jen sporadicky, je dílo německých grafiků žijících v českém prostředí v první polovině 20. století (Walther Klemm).

  ZPĚT NA SBÍRKY