Sbírky - Akvizice - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Akvizice, přírůstky do sbírek

Oblastní galerie v Liberci získává nová umělecká díla dvěma způsoby – nákupem nebo darem. Nákupní možnosti galerie jsou omezené a jsou závislé na objemu finančních prostředků, které galerie získá od svého zřizovatele, Libereckého kraje. I přesto se za posledních několik málo let podařilo rozšířit sbírky o zajímavou skupinu uměleckých děl, jejichž úplný seznam najdete níže.

Oblastní galerie v Liberci se samozřejmě snaží získávat do svých sbírek díla od autorů, kteří v galerii vystavují, reaguje na nabídky dědiců a sběratelů a na nabídky darování uměleckých děl. Každý návrh k nákupu, případně dar je před uzavřením smlouvy posouzen nákupní komisí, poradním sborem ředitele. Tato odborná komise je složena z renomovaných specialistů a přestože její doporučení není závazné, bývá respektováno. Poradní sbor se schází nepravidelně, podle skutečné potřeby.

Hlavním cílem všech nákupů je snaha uchovat vysokou uměleckou a historickou kvalitu sbírek a dále rozvíjet vytyčený směr sbírkotvorných snah.Nákupní komise, poradní sbor ředitele

Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc, zástupce ředitele a vědecký tajemník Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, pedagog Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

PhDr. Jiřina Kumstátová, historička umění

PhDr. Jana Orlíková, historička umění

PhDr. Alena Potůčková, ředitelka Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

PhDr. Hana Rousová, historička umění

PhDr. Hana Řeháková, historička umění

PhDr. Naďa Řeháková, historička umění

PhDr. Hana Seifertová, kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze

Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc, vedoucí Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

  ZPĚT NA SBÍRKY