O galerii - Kontakty - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
ADRESA
ODBORNÉ ODDĚLENÍ
EKONOMICKÝ ÚSEK

Oblastní galerie Liberec

příspěvková organizace

Masarykova 723/14, 460 01 Liberec V

T. +420 485 106 325

M. +420 723 588 829

E. oblgal@ogl.cz


IČ : 00083267

DIČ : CZ00083267 (organizace není plátcem DPH)

bankovní spojení : 3338-461/0100

IBAN: CZ68 0100 0000 0000 0333 8461

Komerční banka , a.s. KOMBCZPPXXX

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 526

F 8376/2004 - F 20670/2004


Kontakt pro média

press@ogl.czMgr. Jan Randáček

ředitel

jan.randacek@ogl.cz

M. +420 723 194 450Ing. Beáta Hulínská

asistentka ředitele

beata.hulinska@ogl.cz

T. +420 485 106 325

M. +420 727 854 309

Anna Habánová, Ph.D.

vedoucí odborného oddělení

anna.habanova@ogl.cz

T. +420 485 107 789

M. +420 724 834 554Mgr. Markéta Kroupová

kurátorka sbírky kresby a grafiky

marketa.kroupova@ogl.cz

T. +420 485 107 789

M. +420 724 834 547Mgr. Zuzana Štěpanovičová

kurátorka sbírky obrazů

zuzana.stepanovicova@ogl.cz

T. +420 485 107 789

M. +420 724 834 546MgA. Petra Kašková

galerijní edukátorka

petra.kaskova@ogl.cz

T. +420 485 100 435

M. +420 725 558 413MgA. Petra Škachová

galerijní edukátorka

petra.skachova@ogl.cz

T. +420 485 100 435

M. +420 778 765 525Bc. Jaroslav Trojan

fotograf, dokumentátor

jaroslav.trojan@ogl.cz

T. +420 485 106 325

M. +420 725 890 248Bc. Helena Bajzíková

správkyně depozitáře

helena.bajzikova@ogl.cz

T. +420 485 113 952

M. +420 724 834 571

Bc. Marcela Vostřáková

zástupkyně ředitele, ekonomka

marcela.vostrakova@ogl.cz

T. +420 485 113 719

M. +420 728 723 717Hedvika Poiselová

účetní

hedvika.poiselova@ogl.cz

T. +420 485 113 719

M. +420 725 559 279Přemysl Machálek

instalace, údržba, řidič

T. +420 485 113 950

M. +420 602 878 932Roman Čeřovský

správce budovy

T. +420 485 113 950

M. +420 607 091 371