Doprovodné programy - Archiv - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

25. 01. 2017 – 24. 03. 2017

SVĚT PODLE JOSEFA ČAPKA

Doprovodný program ke krátkodobé výstavě

Termín: 6. 2. – 24. 3. 2017
Cílová skupina:
 MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ a GYM
Časová dotace: 90 minut
Místo konání: expozice + ateliér
Mezipředmětové vazby: Vv, Čj, Čjs, Čs, D, Dv, Env, Hv, Mv, Osv

Doprovodný program k výstavě Nespatříte hada je věnovaný dětskému světu
v podání  Josefa Čapka a dalších autorů z oblasti výtvarného umění, hudby
a literatury. Program má za cíl seznámit žáky s tvorbou Josefa Čapka na příkladu pastelů s dětskou tématikou, které vytvořil ve třicátých letech 20. století a které později ovlivnily poesii pro děti i hudbu.  V multimediální výstavě bude nastíněno, jak velký vliv měla tvorba dětí a dětský svět na „vysoké umění“  v 1. polovině 20. století. Koncept výstavy evokující orchestřiště stmeluje výtvarné umění, poesii a hudbu do jednoho celku. V ateliéru se žáci stanou ilustrátory. Nabízíme výtvarné experimenty, které jim přiblíží, jak pracuje spisovatel – malíř.

Klíčová slova: dětská kresba–ilustrace–obrázek–spisovatel–kniha–slova–text–skladatel–experiment


ZPĚT NA DOPROVODNÉ PROGRAMY ARCHIV