Doprovodné programy - Archiv - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

25. 01. 2017 – 19. 05. 2017

LETTRISTICKÁ REPORTÁŽ

Doprovodný program ke krátkodobé výstavě

Termín: 3. 4. – 19. 5. 2017
Cílová skupina:
 MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ a GYM
Časová dotace: 90 minut
Místo konání: expozice + ateliér
Mezipředmětové vazby: Vv, Čj, Čjs, Čs, D, Mv, Osv

Doprovodný program k výstavě Písmo v obraze myslí jak na starší školáky
a studenty středních škol, tak i na naše nejmenší návštěvníky. Je vhodný pro děti, které sice ještě nejsou školáky, ale zvládnou rozpoznat některá písmenka a dokonce je napsat. Když děti píší, mohou vzniknout velmi zajímavé a unikátní typografické výtvory.
Starším žákům základních škol a studentům program představí experimentální poezii, typografii a umělecké směry pracující s písmem ve výtvarném umění. Jaký vliv má písmo na umělce, představí sbírkotvorná výstava zastoupená díly Jiřího Koláře, Ladislava Nováka, Dalibora Chatrného  a dalších. Stačí změnit měřítko, přidat barvy a poslat písmeno do obrazu.
Stačí změnit měřítko, přidat barvy a poslat písmeno do obrazu. Děti si společně s lektorem udělají průzkum, jak se písmo dostane do obrazu a proč se v něm objevuje. Zážitek z reportáže o písmu ve výtvarném umění se promění ve vizuální obrazy a experimentální výtvory. Hlavní je si hrát – písmena trhat, stříhat, muchlat, opakovat, vrstvit, zrcadlit, přehánět.  Písmo všech typů, tvarů, velikostí, barev a struktur doslova zaplaví ateliér.

Klíčová slova: písmeno–znak–tvar–typografie–formát–zrcadlo–lettrismus–rukopis–opakování–násobení–vrstvení

Objednávat se můžete na tel. 725 558 413, 485 100 435 nebo na e-mailu lektorske@ogl.cz

ZPĚT NA DOPROVODNÉ PROGRAMY ARCHIV