Doprovodné programy - Archiv - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

16. 09. 2016 – 31. 01. 2017

JÁ, UMĚNÍ A SVĚT

Doprovodný program ke stálé expozici

Termín: 10. 10. 2016 – 27. 1. 2017
Cílová skupina:
ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ a GYM
Časová dotace: 60 minut
Místo konání: expozice
Mezipředmětové vazby: Vv, Čjs, Čs, D, Mv, Osv, Veg, Zsv

Doprovodný program k pop-artu, op-artu a kinetickému umění se ve stálé expozici, přímo mezi uměleckými díly a tím pomáhá budovat pozitivní vztah malých i velkých návštěvníků ke galerii a k výtvarné tvorbě. Pod vedením odborného lektora si prohlédnou část expozice a dozvědí se zajímavé skutečnosti a fakta o světě umění. Nově nabyté znalosti si následně upevní plněním zábavných výtvarných úkolů a drobných dramatických etud.

Program je přizpůsoben věku a schopnostem jednotlivých skupin.

Objednávat se můžete na tel. 725 558 413, 485 100 435 nebo na e-mailu lektorske@ogl.cz

ZPĚT NA DOPROVODNÉ PROGRAMY ARCHIV