Doprovodné programy - Archiv - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

20. 01. 2016 – 26. 02. 2016

VYSTUP Z BAROKNÍHO STÍNU

11. 1. - 26. 2. 2016

Cílová skupina: ZŠ I., ZŠ II., SŠ a GYM
Časová dotace: 60 - 90 minut
Mezipředmětové vazby: Vv, Čjs, Čs, D, Dv, Ov, Veg

Doprovodný program ke krátkodobé výstavě Filipa Leubnera (1733–1803) Pozdní baroko na Lužické Nise je určený pro žáky základních škol i studenty středních škol. Celý program se odehrává přímo v expozici a tím pomáhá budovat pozitivní vztah malých návštěvníků ke galerii a umění obecně.

Animační program VYSTUP Z BAROKNÍHO STÍNU si klade za cíl seznámit žáky a studenty zábavnou formou s tvorbou Filipa Leubnera a jeho současníků, problematikou identifikace a restaurování poničených děl a základními rysy baroka. Spolu s lektorem se děti přesunou v čase do druhé poloviny 18. století. Narodí se do doby, kdy uměleckému světu vládne baroko, a za pomoci pracovních listů prožijí život malíře regionálního věhlasu. Spolu s ním okusí učení se řemeslu, tovaryšskou cestu i zisk zakázek.  Jak těžké to asi malíř Filip Leubner měl, když musel vystoupit z barokního stínu a ukázat svou práci v nejlepším světle?

Během programu je pro žáky a studenty připraveno několik výtvarných aktivit, např. výroba jednoduchého sklářského vzorníku, restaurování jen z části dochovaného obrazu a další.


ZPĚT NA DOPROVODNÉ PROGRAMY ARCHIV