Doprovodné programy - Archiv - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

20. 01. 2016 – 06. 05. 2016

V MAPĚ!

15. 2. - 6. 5. 2016

Cílová skupina: MŠ, ZŠ I., ZŠ II., SŠ a GYM
Časová dotace: 90 minut
Mezipředmětové vazby: Vv, Čjs, D, Env, Osv, Veg

Doprovodný program k výstavě Jany Kasalové Odjinud nabízíme pro všechny věkové kategorie žáků a studentů od mateřských škol po školy střední a gymnázia. Program obsahuje komentovanou prohlídku výstavy a edukativní část, na kterou navazuje tvorba v ateliéru

Jana Kasalová ve své tvorbě využívá mapu jako vizuální záznam času. Výstava, kterou žáci uvidí, nás vtáhne do světa názvů měst a ulic, které budeme následně graficky zpracovávat. Žáci poznají celou řadou podob, které mapa může mít: kresebná podoba krajiny, území, států a pod… Proč lidé vymysleli mapu? K čemu ji potřebujeme? Jak lze s mapou výtvarně pracovat? Na tyto otázky si zkusíme společně odpovědět.

Na žáky a studenty čeká výtvarná dílna plná kartografických materiálů.


ZPĚT NA DOPROVODNÉ PROGRAMY ARCHIV