Doprovodné programy - Archiv - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

05. 05. 2014 – 30. 06. 2014

DOPROVODNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

DUBEN - ČERVEN 2014

PLAVEME V OBRAZECH I DO 23. KVĚTNA 2014
Animační program k výstavě Plavci s výtvarným workshopem. Nakoukněme společně pod hladinu plaveckého bazénů.

MŠ a 1 stupeň ZŠ I 60 – 90 minut
Program vedený lektorem s výtvarnými etudami v prostorách výstavy. Děti si vyrobí plavecké brýle a šnorchl, s jejichž pomocí nakouknou pod tajemnou hladinu plaveckého bazénu. Součástí programu bude také ochutnávání, předvádění, skládání, povídání o vodě, plavání a plavcích.

2 stupeň ZŠ I 90 minut
Plavecký sport je fenomén s dlouhou historií a tradicí. Prostřednictvím výstavy se dostaneme do pravého plaveckého rozpoložení. Budeme si vyprávět nejen o plaveckých stylech, ale i „vodní“ módě, která je s plaváním spjatá. Ve výtvarné části programu si žáci vytvoří různými technikami vlastní plavecké pomůcky. Zážitková prohlídka výstavy Plavci se zaměřením na smyslové vjemy vyvolané vodou (vodu pohladit, ucítit, ochutnat, vidět a slyšet), plaváním a vodními sporty.

gymnázia, SŠ, SUPŠ, VOŠ I 90 min
Studenti se dozvědí zajímavé informace o tvorbě mladých současných umělců a o jejich fascinaci vodou a plaveckým prostředím. Součástí programu bude obrazová prezentace, v níž se společně zaměříme na realismus, hyperrealismus a nová média. Budeme zkoumat, jak na nás díla působí, a na základě této inspirace si vytvoříme ve výtvarné části objekty plavců nebo navrhneme vlastní plaveckou módu.

 TÝJO!

MŠ I animační program k vybraným dílům ze stálých expozic I 60 min.
Víte, že umělecká díla vyprávějí příběhy? Náš příběh se vine jako provázek celou galerií. Pojďme společně najít jeho začátek a konec. Animační program je určen nejmenším, kteří přichází do galerie plni očekávání a zvídavosti. Lektor pomocí her a animačních aktivit seznámí děti s prostředím galerie a s díly, se kterými se v jejích prostorách mohou setkat. 

NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY OBYČEJNÝCH VĚCÍ

1. stupeň ZŠ I animační program k vybraným dílům ze stálých expozic I 90 min.
Animační program se věnuje vybraným dílům napříč stálými expozicemi. Díla mají společný námět, kterým je zátiší. Téma plné symbolů společnosti a doby, ve které bylo namalováno. Vyzkoušíme si ho přečíst jako knihu a zábavnou formou zprostředkovat mladším žákům.

 V GALERII JAKO DOMA

1. stupeň ZŠ I animační program k vybraným dílům ze stálých expozic I 90 min.

Většina návštěvníků trpí mnoha předsudky o tom, jak by bylo správné se v galerii chovat.  Co se zkusit seznámit s galerií trochu netradičně. V průběhu programu si společně projdeme všechna patra instituce, vysvětlíme si, kde bydlí obrazy a co se s nimi děje když zrovna nejsou vystavené a budeme dělat všechno to, co by se v galerii dělat nemělo.

DO LÁZNÍ BEZ PLAVEK!

2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ, SUPŠ I Komentovaná prohlídka s pracovním listem a tvořivými etudami I 90 min.

Komentovaná prohlídka obohacená o animační hrátky je určená žákům a studentům, kteří se chtějí seznámit s historií slavné liberecké budovy. S trochou fantazie se s lektorem přesunou do doby, kdy se celé město chodilo koupat a umývat do Lázní. Prohlédnou si fotografie stavby před a po rekonstrukci a udělají si vlastní obrázek o problematice rekonstrukce historických budov.

LIEBIEG COMPANY I BUSINESS VERSUS UMĚNÍ

2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ, SUPŠ, VOŠ, VŠ I Komentovaná prohlídka s pracovním listem a tvořivými etudami I 90 min.

Bližší seznámení se slavným libereckým rodem významných průmyslníků. Zejména pak s osobou Heinricha Karla Julia von Liebiega, který se zasadil o překotný kulturní vývoj města Liberce. To nejzajímavější z jeho sbírky si studenti budou moci prohlédnout ve stálé expozici. Čeká na ně zábavná a poučná komentovaná prohlídka s výtvarnými a animačními činnostmi zasazená přímo do výstavy. Společně nahlédneme do minulosti a posuneme se o něco blíže odkazu sběratele a velkého mecenáše umění.

Objednávky:

Programy jsou v nabídce každý všední den včetně pondělí. V zavírací dny škola po příchodu počká před hlavním vchodem, kde si ji vyzvedne lektor.

Na doprovodný program Plavci je nutné se objednat v nabízených časových blocích od 8.30, 10.30, 12.30 a 14.30 hodin. Ostatní programy je možné objednat na libovolné časy dle dohody.

Kontakty pro objednání tříd: adela.pomothy@ogl.cz I 485 100 435 I 725 558 413

Vstupné: 20Kč za dítě (10 Kč děti do 10 let), pedagog zdarma

 

ZPĚT NA DOPROVODNÉ PROGRAMY ARCHIV