Doprovodné programy - Archiv - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

17. 02. 2014 – 30. 05. 2014

Plaveme v obrazech

3. března – 25. května 2014

Doprovodný program pro školy k výstavě Plavci

Cena: 20Kč za dítě (10 Kč děti do 10 let)

Objednávky a informace: Mgr. Adéla Pomothy (adela.pomothy@ogl.cz), MgA. Jitka Muchová (jitka.muchova@ogl.cz), Bc. Šárka Stanovská (sarka.stanovska@ogl.cz) 485 100 435, 725 558 413

 

 

Cílová skupina: MŠ a ZŠ 1. – 3. třída

Délka programu: 60 – 90 minut

Zaměření na oblast: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a společnost

Program vedený lektorem s drobnými výtvarnými etudami v prostorách výstavy. Děti si vyrobí plavecké brýle a šnorchl, s jejichž pomocí nakouknou pod tajemnou hladinu plaveckého bazénu. Součástí programu bude také ochutnávání, předvádění, skládání, povídání o vodě, plavání a plavcích.

 

Cílová skupina: ZŠ 4. – 9. třída

Délka programu: 90 minut

Zaměření na oblast: Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a společnost

Plavecký sport je fenomén s dlouhou historií a tradicí. Prostřednictvím výstavy se dostaneme do toho pravého plaveckého rozpoložení. Budeme si vyprávět nejen o plaveckých stylech, ale i „vodní“ módě, která je s plaváním spjatá. Ve výtvarné části programu si žáci vytvoří různými technikami vlastní plavecké pomůcky. Zážitková prohlídka výstavy „Plavci“ se zaměřením na smyslové vjemy vyvolané vodou (vodu pohladit, ucítit, ochutnat, vidět a slyšet), plaváním a vodními sporty. Seznámení žáků a studentů se současnou realistickou, hyperrealistickou a figurální tvorbou fascinovanou plaveckým prostředím.

 

Cílová skupina: gymnázia, SŠ, SUPŠ, VOŠ, VŠ

Délka programu: 90 minut

Zaměření na oblast: Člověk a příroda, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a zdraví

Studenti se dozvědí zajímavé informace o tvorbě mladých současných umělců a o jejich fascinaci vodou a plaveckým prostředím. Součástí programu bude obrazová prezentace, v níž se společně zaměříme na realismus, hyperrealismus a nová média. Budeme zkoumat, jak na nás díla působí, a na základě této inspirace si vytvoříme ve výtvarné části objekty v hyperrealistickém duchu.

 

 

ZPĚT NA DOPROVODNÉ PROGRAMY ARCHIV