Doprovodné programy - Archiv - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

06. 06. 2012 – 30. 09. 2012

UMĚNÍ + -

12., 13., 15. a 18. června 2012

Program určený pro žáky 6. až 9. tříd

Jedná se o vzdělávací program ke stálé  expozici Oblastní galerie v Liberci, konkrétně k expozici moderního umění  "české dvacítky“.

 

Zážitkový program v interakci s vystavovanými díly významných českých malířů. Žáci tak dostanou možnost rozvíjet kritické myšlení a prezentovat svůj vlastní názor před druhými a rozeznávat teplé a studené tóny barev.

Na závěr programu je zařazen výtvarný workshop, kde žáci budou pracovat ve dvojici, a tudíž se mohou potýkat s plusy a mínusy skupinové práce, kde také budou čelit kritice ostatních a obhajovat své dílo. Celý program je veden externí lektorkou Klárou Bartošovou. Tento program sama realizuje a je to výsledek její bakalářské práce na Technické univerzitě a Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě.

 

Program bude v nabídce ve dnech:

12. 14. 15. a 18. 6. 2012 v Oblastní galerii v Liberci v časových blocích od 8.30 / 12.30 / 13.30 (časy lze upravit dle dohody)

Objednávky:

mailová adresa: adela.pomothy@ogl.cz

nebo 774 807 629 / klara-bartosova@seznam.cz

 

ZPĚT NA DOPROVODNÉ PROGRAMY ARCHIV