Doprovodné programy - Archiv - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

10. 11. 2011 – 12. 02. 2012

Výtvarná soutěž pro děti "Zima na Taiwanu"

doprovodná akce k výstavě Tomáše Řízka

Oblastní galerie v Liberci vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma „Zima na Taiwanu", která je doprovodnou akcí k výstavě Tomáše Řízka:  Ilustrace pro Taiwan a další příběhy a pohádky (Oblastní galerie v Liberci - 15. 12. 2011 do 12. 02. 2012)

Soutěž je určena všem zájemcům z mateřských a základních škol do 10 let.

 

Způsob a forma provedení, ani žádné další omezení soutěžních prací nejsou určeny (kresba, malba, koláž, max. formát A3, socha, prostorový objekt, max. plocha základny 50×50 cm) Počet soutěžních prací od jednoho autora není omezen.

Obrázky musí výtvarníci opatřit jménem a příjmením, věkem a také krátkou + kontaktem (na jednotlivce či organizace a školy) - vzorový formulář k vytištění na konci textu

Výtvarné soutěžní práce musí být předány organizátorům nejpozději do 31. 1. 2012, a to v „papírovém" provedení (nikoliv pouze elektronicky). K vyhlášení výsledků soutěže a předání cen dojde 11. 2. 2012 za účasti autora v Oblastní galerii v Liberci.

Kontaktní adresa pro odevzdání soutěžních prací (poštou nebo osobně):

Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace

U Tiskárny 81/1, 460 01 Liberec 5

Výherci se mohou těšit na knihy ilustrované Tomášem Řízkem z nakladatelství Albatros a volné vstupenky na doprovodné programy pro žáky a studenty do Oblastní galerie v Liberci.

Kontaktní osoba:

Mgr. Adéla Pomothy

Galerijní lektorka

+420 725 558 413

 

ZPĚT NA DOPROVODNÉ PROGRAMY ARCHIV