Doprovodné programy - Archiv - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

01. 09. 2011 – 31. 12. 2011

Speciální komentované prohlídky

Určeno pro školní a jiné skupiny a širokou veřejnost

Oblastní galerie nově nabízí možnost objednat si tématickou komentovanou prohlídku. Prohlídky lze objednat pro minimálně pětičlenou skupinu.

Rovněž ke krátkodobým výstavám i expozicím lze objednat individuální komentovanou prohlídku pro školní či jinou skupinu

Výklad návštěvníkům zajistí odborní pracovníci Oblastní galerie.

Určeno jakoukoliv individuální nebo školní skupinu.

Objednávky: +420 485 100 325, adela.pomothy@ogl.cz

 

Témata prohlídek:

Liebiegův palác (Mgr. Jan Randáček)
od 15 let
45 minut
Představení neorenesanční vily Johanna Liebiega, ukázka běžbě nepřístupných prostor a zahrady (zahradu nelze navštívit v zimě)

Galerií od sklepa po půdu (Mgr. Jan Randáček)
pro žáky a studenty od 10 do 18 let
30 minut
Představení galerie. Jak funguje, co kdo dělá, kdo je kurátor, co je depozitář, jak se chovat v galerii...apod.

Činnost výtvarných spolků na Liberecku (Anna Habánová M.A.)
od 15 let
30 - 45 minut
Představení výtvarných spolků se zaměřením na první polovinu 20. století a s přesahem do současnosti. Přednáška se zaměří na představení činnosti především několika spolků zastřešujících výtvarné umělce Liberecka - Metznerbundu, Výtvarných umělců severu a Svazu československých výtvarných umělců

Sbírka německo-českého výtvarného umění v Oblastní galerii v Liberci (Anna Habánová M.A.)
od 15 let
30 - 45 minut
Počátky budování sbírky v 1. polovině 20. století, velké konvoluty získané po roce 1945 a přírůstky posledních let. Umění německy hovořícího obyvatelstva na našem území bylo do roku 1945 nedílnou součástí domácí výtvarné kultury. Přednáška si klade za cíl představit doposud uceleně neprezentovanou část sbírky OGL na modelových příkladech, na kterých budou vysvětleny jak hlavní akviziční způsoby uvedeného okruhu autorů do galerijních sbírek v průběhu posledních 65 let, tak jednotliví vybraní umělci.

Umělecká sbírka Heinricha von Liebiega (Mgr. Zuzana Štěpanovičová)
od 15 let
30 - 45 minut
Představení osobnosti libereckého donátora, mecenáše a sběratele a jeho sbírek.

Top 10 Oblastní galerie v Liberci (Mgr. Zuzana Štěpanovičová)
od 15 let
30 - 45 minut
Každá větší aukční síň periodicky prezentuje svých deset nejdražších obrazů. Kteří autoři to v českém umění 20. století jsou a jak jsou zastoupení ve sbírkách galerie. Stručná charakteristika současného trhu s uměním. 

Výtvarná kultura 60. let 20. století v Čechách - významní umělci zastoupení ve sbírce (Boštík, Medek, Janoušek, Sion, Veselý....)
(Mgr. Markéta Kroupová)
od 15 let

Výtvarní umělci Liberecka po roce 1989 a jejich zastoupení ve sbírkách galerie (Benda, Dostál, Chválová, Měřička, Nepasický, Zárybnický...)
(Mgr. Markéta Kroupová)
od 15 let

ZPĚT NA DOPROVODNÉ PROGRAMY ARCHIV