Doprovodné programy - Archiv - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3

02. 09. 2010 – 20. 11. 2010

Světlo/Barva/Prostor/Série výtvarných kurzů pro dospělé

2. října, 23. října a 20. listopadu 2010

V termínech 2. října, 23. října a 20. listopadu 2010 v čase od 10.00 do 17.00 hodin proběhnou v Oblastní galerii celodenní výtvarné kurzy pro dospělé zájemce vedené Mgr. Ilonou Chválovou.

KURZY JSOU JIŽ PLNĚ OBSAZENY!

Výtvarnice a pedagožka Mgr. Ilona Chválová předává výtvarné postupy a techniky nezaměnitelným a osobitým způsobem a s výukou má dlouholeté zkušenosti nejen z půdy Technické univerzity v Liberci. Série tří kurzů na téma SVĚTLO, BARVA, PROSTOR je vhodná pro dospělé (od 16 let). Zájemci se mohou zúčastnit jednotlivých kurzů nebo si mohou předplatit všechny tři kurzy za zvýhodněnou cenu.

VÝTVARNÝ KURZ SVĚTLO / 2. ŘÍJNA 2010 OD 10.00 DO 17.00 HODIN

Světlo je základní podmínkou života a zákonitě i jedním z určujících médií výtvarného umění.
Výtvarná dílna bude hledat a odkrývat různé možnosti práce s tímto médiem v tvorbě. Budeme pracovat s redukcí na bílou a černou (v kresebných technikách) ale i s barvou pod vlivem světla (valéry barev). V expozici Oblastní galerie v Liberci se budeme inspirovat především těmi kapitolami, pro něž hrálo světlo významnou úlohu - tedy v barokní malbě, v impresionistickém umění a v symbolismu.

VÝTVARNÝ KURZ BARVA / 23. LISTOPADU 2010 OD 10.00 DO 17.00 HODIN

Téma barvy bezprostředně navazuje na předešlou sobotní výtvarnou dílnu, kdy jsme se soustředili na světlo. Bez světla by nebylo barev a naše barevné vidění je světlem podmíněno. Každá barva pod vlivem světla mění svou valérovou škálu, technicky ji docílíme přimícháním bílé a černé. Dalším zajímavým aspektem barev v malířství jsou jejich vzájemná setkání, například dvojice komplementárních barev. Všechny barvy, které chceme v obraze použít, odpovídají fyzikální světelné podstatě spektra základních barev, červené, žluté a modré. Barva je nejvýraznějším emocionálním výrazovým prostředkem malířství.

Praktické informace:

Vzhledem k omezené kapacitě dílny je nutné se na kurzy předem přihlásit.

Zájemci se mohou přihlašovat na emailové adrese adela.pomothy@ogl.cz nebo na telefonním čísle 485 106 325. Prosíme zájemce, aby nás s přihlášením informovali o formě platby za sérii kurzů či jednotlivé kurzy.

Cena kurzů: 250 Kč za jeden kurz / zvýhodněná cena za sérii tří kurzů 600 Kč.
V ceně kurzů je zahrnut veškerý výtvarný materiál, lektor, provozní náklady.

Částku za první kurz či sérii tří kurzů je nutné uhradit do pátku 24. září 2010(Výše stornopoplatku je 50% z celkové částky!)

A) Na vrátnici Oblastní galerie v Liberci (obratem Vám bude vystaven daňový doklad)
B) Úhrada na účet KB Liberec 3338461/0100, specifický symbol 21010 (v případě úhrady pouze prvního kurzu Světlo) nebo 32010 (v případě úhrady celé série 3 kurzů). V případě platby na účet Vám bude daňový doklad předán v den konání kurzu.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ KONTAKTUJTE GALERIJNÍ LEKTORKU ADÉLU POMOTHY (adela.pomothy@ogl.cz / 725558413)

 

Výtvarný kurz_Světlo

 

Foto_výtvarný kurz_prostor

ZPĚT NA DOPROVODNÉ PROGRAMY ARCHIV