Doprovodné programy - Archiv - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1

05. 10. 2009 – 21. 10. 2009

Sklářský workshop / Prezentace Umělecko průmyslové školy sklářské v Železném brodě

20. - 21. 10. 2009

Obsahem prezentace budou 2 tvůrčí dílny zaměřené pro žáky základních škola a žáky LŠU.
 
1) bižuterní dílna (práce se skleněnými komponenty, tvorba vlastní skleněné bižuterie.)
2) práce u sklářského kahanu. (možnost vyzkoušet si foukání skla, budeme předvádět výrobu skleněných vinutých perlí a drobných skleněných figurek.)

Veškeré zázemí a materiál k dispozici,

Do obou dílen mohou žáci aktivně vstoupit a vyzkoušet si vlastní invenci a kreativitu.

 

 

Cílová skupina: žáci 9. tříd, kteří uvažují o studiu na umělecky zaměřené škole. K dispozici budou propagační materiály o železnobrodské škole, popisující nejenom šest tradičních výtvarných oborů, ale také nově zaváděný studijní obor zaměřený na design. Možnost zpestření výukového programu - zveme učitele výtvarných předmětů základních škol a pedagogy výtvarných kroužků.

Školní skupiny je nutné objednat předem na telefonním čísle 485 100 435/485 106 325 nebo na emailové adrese adela.pomothy@ogl.cz. Od 15.00 hodin jsou dílny otevřeny pro širokou veřejnost!

 

ZPĚT NA DOPROVODNÉ PROGRAMY ARCHIV