Doprovodné programy - Současné - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  

11. 09. 2017 – 10. 11. 2017

NA OCHOZU

Doprovodný program k výstavě Pavla Holase

Termín: 18. 10. – 10. 10. 2017
Cílová skupina:
 MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ a GYM
Časová dotace: 90 minut
Místo konání: expozice + ateliér

Doprovodný program k výstavě Pavla Holase – malíře, varhaníka a pedagoga, rodáka z Turnova. Jeho nefigurativní malířský projev byl výjimečný svou schopností zachycovat prostor, který má mnohoznačný až imaginativní charakter přesto, že je jeho základ v prostém reálném světě, který se nachází kolem nás.
Nový školní rok je tu a sním nová výtvarně-vzdělávací výzva spolu s prohlídkou výstavy na ochozu bazénové haly galerie.
Malířský experiment, sytá barevná paleta, pastózní nánosy, rychlé gestické tahy štětcem… Už jste někdy malovali pouze s jedním okem? S námi si to můžete vyzkoušet. To jsou hlavní inspirační body pro tvorbu v ateliéru.  

„Malování je dobré, hudba však skvělá. Abstraktní záležitost plná emocí.“ (Výňatek z Holasova textu „Úvahy o sobě, o vztahu k výtvarnému umění,
k hudbě“)

KLÍČOVÁ SLOVA: malba – barvy – struktury – gestická malba – realita x abstrakce – handicap – varhany 


ZPĚT NA SOUČASNÉ DOPROVODNÉ PROGRAMY