Doprovodné programy - Současné - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  

12. 09. 2017 – 28. 02. 2018

Vzdělávací programy pro STŘEDNÍ ŠKOLY a GYMNÁZIA

září 2017 – leden 2018

Pro učitele:

Při objednávání programu uvádějte věkovou skupinu, počet žáků, jméno a kontakt na vyučujícího učitele. Zároveň nás nezapomeňte upozornit na skutečnost, že jsou ve Vaší třídě žáci se speciálními potřebami – rádi Vám vyjdeme vstříc.

Program je nutné objednat alespoň 7 dní předem.

Pokud si přejete, aby Vám byla aktuální nabídka zasílána pravidelně na emailovou adresu, kontaktujte nás (lektorske@ogl.cz). Čím dříve se o programu dozvíte, tím dříve se můžete přihlásit a vybírat z širšího spektra volných časových bloků.

Ještě před návštěvou galerie Vám můžeme poskytnout jakékoliv dodatečné informace o průběhu programu. Nezdráhejte se zeptat.

Všechny další informace o programech, prezentace, případně fotografie Vám poskytne na vyžádání zaměstnanec lektorského oddělení.

Pokud máte zájem o určitý program nebo prohlídku, která není momentálně v nabídce, kontaktujte nás, rádi Vám vyjdeme vstříc.


Kontakty pro objednání tříd:
lektorske@ogl.cz
485 100 435 - kancelář lektorského oddělení
725 558 413 - Petra Kašková (lektor)


Vstupné na programy: 20 Kč / žák (pedagog zdarma)
Maximální počet účastníku je 30, ideálně do 25 žáků


 

NABÍDKA:

HORIZONRY / 18. 9. 2017 – 31. 1. 2018

60 minut / expozice

Doprovodný program ke stálé expozici holandského malířství. Edukační
a výtvarné animace se odehrávají přímo mezi uměleckými díly, což pomáhá budovat pozitivní vztah malých i velkých návštěvníků ke galerii i výtvarnému umění. Jak vypadají obrazy holandských mistrů ? Jaké žánry malovali holandští mistři malby?
Co se všechno odehrává na obraze? Co je tam schováno? Jak se maluje nebe
a moře?

Klíčová slova: malba –  žánr –  krajina – horizont – nebe jako moře – moře jako nebe – pohledy na města|veduty – příběhy v obraze skryté…


TOUR DE LÁZNĚ / 16. 10. 217 – 31. 1. 2018

60 minut / expozice + budova

Doprovodný program věnovaný historii budovy a následné rekonstrukci pod taktovkou Oblastní galerie Liberec. Program je vhodný jako první seznámení
s galerií.

Klíčová slova: příběh Lázní – historie budovy – architektura budovy – její význam – zajímavosti 


NA OCHOZU / 16. 10. – 10. 11. 2017

90 minut / expozice + ateliér

Doprovodný program k výstavě Pavla Holase – malíře, varhaníka a pedagoga, rodáka z Turnova. Jeho nefigurativní malířský projev byl výjimečný svou schopností zachycovat prostor, který má mnohoznačný až imaginativní charakter přesto, že je jeho základ v prostém reálném světě, který se nachází kolem nás.
Nový školní rok je tu a sním nová výtvarně-vzdělávací výzva spolu s prohlídkou výstavy na ochozu bazénové haly galerie.
Malířský experiment, sytá barevná paleta, pastózní nánosy, rychlé gestické tahy štětcem… Už jste někdy malovali pouze s jedním okem? S námi si to můžete vyzkoušet. To jsou hlavní inspirační body pro tvorbu v ateliéru.  
„Malování je dobré, hudba však skvělá. Abstraktní záležitost plná emocí.“ (Výňatek z Holasova textu „Úvahy o sobě, o vztahu k výtvarnému umění,
k hudbě“)

Klíčová slova: malba – barvy – struktury – gestická malba – realita x abstrakce – handicap – varhany


NA KLÍČ / 18. 9. 2017 – 31. 1. 2018

60 minut / expozice

Sbírky Oblastní galerie Liberec. Program na klíč skýtá možnost objednat si komentovanou prohlídku vedenou galerijním lektorem zábavnou formou na vybrané téma, období, umělecký směr a doplnit tak výklad,  výuku o názorné ukázky originálů.


 

ZPĚT NA SOUČASNÉ DOPROVODNÉ PROGRAMY