Doprovodné programy - Současné - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  

12. 09. 2017 – 28. 02. 2018

Vzdělávací programy pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY

září 2017 – leden 2018

Pro učitele:

Při objednávání programu uvádějte věkovou skupinu, počet žáků, jméno a kontakt na vyučujícího učitele. Zároveň nás nezapomeňte upozornit na skutečnost, že jsou ve Vaší třídě žáci se speciálními potřebami – rádi Vám vyjdeme vstříc.

Program je nutné objednat alespoň 7 dní předem.

Pokud si přejete, aby Vám byla aktuální nabídka zasílána pravidelně na emailovou adresu, kontaktujte nás (lektorske@ogl.cz). Čím dříve se o programu dozvíte, tím dříve se můžete přihlásit a vybírat z širšího spektra volných časových bloků.

Ještě před návštěvou galerie Vám můžeme poskytnout jakékoliv dodatečné informace o průběhu programu. Nezdráhejte se zeptat.

Všechny další informace o programech, prezentace, případně fotografie Vám poskytne na vyžádání zaměstnanec lektorského oddělení.

Pokud máte zájem o určitý program nebo prohlídku, která není momentálně v nabídce, kontaktujte nás, rádi Vám vyjdeme vstříc.

Kontakty pro objednání tříd:
lektorske@ogl.cz
485 100 435 - kancelář lektorského oddělení
725 558 413 - Petra Kašková (lektor)


Vstupné na programy: 20 Kč / žák (pedagog zdarma)
Maximální počet účastníku je 30, ideálně do 25 žáků


 

NABÍDKA:

NA OBZORU / 18. 9. 2017 – 31. 1. 2018

60 minut / expozice

Doprovodný program ke stálé expozici holandského malířství. Edukační
a výtvarné animace se odehrávají přímo mezi uměleckými díly, což pomáhá budovat pozitivní vztah malých i velkých návštěvníků ke galerii i výtvarnému umění. Co je to krajina? Jak vypadá krajina holandských mistrů oproti dnešní krajině? Proč se malují krajiny?
Co se všechno odehrává na obraze? Co je tam schováno? Jak se maluje nebe
a moře?

Klíčová slova: malba – krajina – nebe – pohledy na města|veduta – příběh – krajinomalba x fotografie 


HORIZONRY / 18. 9. 2017 – 31. 1. 2018

60 minut / expozice

Doprovodný program ke stálé expozici holandského malířství. Edukační
a výtvarné animace se odehrávají přímo mezi uměleckými díly, což pomáhá budovat pozitivní vztah malých i velkých návštěvníků ke galerii i výtvarnému umění. Jak vypadají obrazy holandských mistrů ? Jaké žánry malovali holandští mistři malby?
Co se všechno odehrává na obraze? Co je tam schováno? Jak se maluje nebe
a moře?

Klíčová slova: malba –  žánr –  krajina – horizont – nebe jako moře – moře jako nebe – pohledy na města|veduty – příběhy v obraze skryté…


TOUR DE LÁZNĚ / 16. 10. 217 – 31. 1. 2018

60 minut / expozice + budova

Doprovodný program věnovaný historii budovy a následné rekonstrukci pod taktovkou Oblastní galerie Liberec. Program je vhodný jako první seznámení
s galerií.

Klíčová slova: příběh Lázní – historie budovy – architektura budovy – její význam – zajímavosti 


NA OCHOZU / 16. 10. – 10. 11. 2017

90 minut / expozice + ateliér

Doprovodný program k výstavě Pavla Holase – malíře, varhaníka a pedagoga, rodáka z Turnova. Jeho nefigurativní malířský projev byl výjimečný svou schopností zachycovat prostor, který má mnohoznačný až imaginativní charakter přesto, že je jeho základ v prostém reálném světě, který se nachází kolem nás.
Nový školní rok je tu a sním nová výtvarně-vzdělávací výzva spolu s prohlídkou výstavy na ochozu bazénové haly galerie.
Malířský experiment, sytá barevná paleta, pastózní nánosy, rychlé gestické tahy štětcem… Už jste někdy malovali pouze s jedním okem? S námi si to můžete vyzkoušet. To jsou hlavní inspirační body pro tvorbu v ateliéru.  
„Malování je dobré, hudba však skvělá. Abstraktní záležitost plná emocí.“ (Výňatek z Holasova textu „Úvahy o sobě, o vztahu k výtvarnému umění,
k hudbě“)

Klíčová slova: malba – barvy – struktury – gestická malba – realita x abstrakce – handicap – varhany


DESIGNOVÉ VÁNOCE / 20. 11. – 22. 12. 2017

90 minut / ateliér

Doprovodný program tematicky orientovaný na vánoční designové produkty
a jejich tvůrce. Jak a kdo navrhuje vánoční ozdoby? Jak se proměnil vzhled
a podoba od původních lidových vánočních ozdob? Novinky, trendy a speciality ze světa vánočního designu. Ateliér plný trendy dárečků a zajímavého povídání. Nebude chybět kreativní tvoření a překvapení, které si žáci odnesou spolu
s novými informacemi. Ať jsou vaše vánoce kreativní a trendy :-)

Klíčová slova: vánoce – design – designové ozdoby a produkty –trendy –vánoční veletrh –styl –vzorníky –tradice x trendy… 


OBRAZÁRNA / 12. 12. 2017 – 28. 2. 2018

60 minut / expozice 

SAMOOBSLUŽNÝ doprovodný program s výtvarným kabinetem k výstavě Zátiší Johana Angermayera, který bude součástí výstavy. Děti si po shlédnutí výstavy se hravou formou zážitku seznámí s různými typy zátiší. Poznají svět květin, zvířat a rozličných komponentů, předmětů, ze kterých si vyzkouší vlastní stavbu zátiší. Vyzkouší si práci s kompozicí a drapérií. Připraveny budou další aktivity spolu s pracovními listy, které si mohou dopracovat ve školce nebo doma spolu
s rodiči.

Klíčová slova: zátiší – druhy a typy zátiší – stavba – kompozice – vanitas – sotto bosco – květiny  – draperie – a další… 


NA KLÍČ / 18. 9. 2017 – 31. 1. 2018

60 minut / expozice

Sbírky Oblastní galerie Liberec. Program na klíč skýtá možnost objednat si komentovanou prohlídku vedenou galerijním lektorem zábavnou formou na vybrané téma, období, umělecký směr a doplnit tak výklad,  výuku o názorné ukázky originálů.


 

ZPĚT NA SOUČASNÉ DOPROVODNÉ PROGRAMY