Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
listopad 2017

Radnice v Liberci, 1887

Rudolf Alt (28. 8. 1812 - 12. 3. 1905)

tužka kolorovaná akvarelem, papír, 510 x 390 mm

značeno

inv. č.: K 2170

Rudolf Alt byl synem taktéž významného rakouského krajináře a vedutisty 19. století Jacoba Alta. Řadu pracovních cest po celé tehdejší monarchii podnikli společně a zachytili tak krásu krajiny i měst Rakouska-Uherska v řadě grafických alb i jednotlivých kresbách a akvarelech.

Rudolf Alt velmi úspěšně studoval na vídeňské Akademii. Roku 1873 se stal prezidentem vídeňského Sdružení umělců a 1875 mu byla udělena Reichelova cena za celoživotní dílo. O čtyři roky později získal titul profesor. Slávy a ocenění si užil už za svého života. Byl nositelem řady ocenění, byl povýšen do šlechtického stavu a v roce 1898 se stal čestným prezidentem moderního spolku Vídeňské secese, jejíž první výstavy byly spoluvytvářeny právě jeho dílem.

Altův život byl vyplněn cestováním. Často doprovázel svého otce, ale od roku 1829 jezdil po rakousko-uherské monarchii také sám. Okouzlila ho italská města Benátky, Padova nebo Verona, jejichž působivou krásu zachytil v řadě akvarelů. Roku 1836 podnikl důležitou cestu po Dunaji a v letech 1838–1839 zajížděl také na Moravu a do Čech, kde zachytil např. hrad Rožumberk, Kroměříž nebo četné pohledy na Prahu. Následovala cesta po dalmatském pobřeží. Výsledky těchto putování publikoval v litografickém albu s názvem Pitoreskní Rakousko. Po jeho vydání se stal skutečně slavným a vyhledávaným umělcem s nekonečnou řadou zakázek.

Rudolf si stejně jako jeho otec oblíbil techniku kresby a akvarelu. Suchou faktograficky přesnou kresbou zobrazoval zejména městské veduty a architekturu, ojediněle divokou přírodu. Zmapoval svými kresbami především Vídeň, architekturu a interiéry šlechtických sídel, a dále většinu měst zemí někdejší monarchie. Ačkoliv se u otce vyučil technice litografie, jeho kresby převáděl do litografické podoby často jiný grafik. Akvarely a kvaše Rudolfa Alta vynikají detailním realismem, jenž někdy působí dojmem jakési „nadreality“. Alt vycházel z umění biedermeieru, které kombinoval s moderněji chápaným realismem. Jeho mimořádně obsáhlé dílo poznamenalo rakouské umění na celé půlstoletí.

Zde představujeme dvě kresby z jeho běžné produkce, které vznikly na objednávku místní obchodní a živnostenské komory a městských radních. Jsou pro nás výjimečné tím, že se vztahují k liberecké topografii a zároveň ukazují, jak mistrný malíř architektury Alt byl. Dvě kresby liberecké radnice vznikly podle architektonických návrhů. Je zajímavé, že budovu radnice z čelního pohledu zvěčnil 5 let před jejím dokončením, a na pohledu zezadu z roku 1893, kdy byla radnice skutečně dokončena, je zase pozoruhodné, že vytvořil náhled podle architektonického návrhu, k jehož realizaci nakonec nedošlo.

Markéta Kroupová
2016

říjen 2017 - Krajina s mraky

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU