Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
říjen 2017

Krajina s mraky, 1880–1884

Antonín Chitussi (1. 12. 1847 - 1. 5. 1891)

olej, plátno, 19 x 50,5 cm

značeno vlevo dole Chittussi

inv. č.: O

Antonín Chittussi patří k průkopníkům moderní krajinomalby v Čechách. V mnohém směru jej lze srovnávat s jeho předchůdcem Wilhelmem Riedelem (1832–1876). Oba byli talentovaní krajináři, oba zemřeli v rozkvětu tvůrčích sil ve věku 44 let, oba byli rozhodujícím způsobem inspirováni barbizonskou školou po třicátém roce svého života. Wilhelm Riedel však přijel do Francie v době, kdy ještě malíři velkých jmen jako Charles-François Daubigny a Théodore Rousseau žili, naproti tomu Antonín Chittussi se do Francie dostal až v roce 1879. To již hlavní patroni moderní krajinomalby Daubigny i Rousseau byli po smrti, ale jejich umělecké dědictví bylo stále živé a pro hlubší pochopení zejména druhého z nich Chittussi některé jeho obrazy kopíroval. Vedle toho měl však možnost seznámit se rovněž s hnutím impresionismu, k němuž se stavěl podobně jako řada současníků – vážil si ho, ale nechtěl s ním být spojován. Každopádně měl k impresionismu a zejména k modernímu uvažování o krajinomalbě nakročeno. Zde ale srovnávání s W. Riedelem končí.

Riedel byl v Čechách spíše hostem, naproti tomu Chittussi i přesto, že do konce svého života udržoval svůj pařížský ateliér, se stal v Čechách umělcem s velkým vlivem uměleckým i osobním. Vysoce si jej cenili jeho současníci M. Aleš a V. Hynais, ale i další generace malířů. K nelibosti profesora Akademie Julia Mařáka byla řada jeho žáků více ovlivněna Chittussim (O. Lebeda, F. Kaván, A. Slavíček ad.). Jako patrona modernismu jej uctívaly i další generace a dokonce se k němu hlásili i členové Osmy. Pro jeho umělecké i občanské postoje si jej vážili nejen malíři, ale i další představitelé české kultury, jako například rodina Zeyerů, Braunerů (se Zdeňkou Braunerovou malíř dlouho udržoval milostný poměr), Náprstků a další. Díky tomu, že maloval na mnoha místech českého a moravského venkova, jej vysoko hodnotili i lidé, kteří se na uměleckou výstavu dostali pouze zřídka. Bohatí kupovali jeho obrazy a chudí lidé si pořizovali jejich reprodukce. Můžeme se ptát: čím Chittussi, ze čtvrtiny Ital, tolik okouzlil své publikum?

Malíř prošel přípravným školením na pražské Akademii, neuspokojen odjel do Mnichova a krátce pobyl na Akademii ve Vídni. Zde se seznámil s dílem znamenitého krajináře-realisty A. von Pettenkofena, poté ještě studoval historickou malbu v Praze. V letech 1879–1887 pracoval v Paříži, vystavoval na Salonu a také hodně cestoval. Patrně až zde našel způsob, jak, dle svých vlastních slov, „malovat krajinu tak, aby mluvila“ a jak znázornit život v ní, který „je stejný jako v člověku“. V Chittussiho tvorbě se snoubí hluboký emocionální vztah ke krajině a schopnost jej tlumočit mluvou současných výtvarných prostředků.

Vystavené obrazy Krajina s mraky a Krajina s motivem z Barbizonu představují protikladné způsoby malování, což však bylo pro umělce 19. století běžné: splývavý způsob malby v prvním obraze a skicovitý v druhém. Splývavý způsob malby zobrazuje kulturní krajinu, skicovitý způsob lidmi málo dotčený „prales“ – v té době již chráněné krajinné území. Druhý z vystavených obrazů bude ještě z hlediska autorství podroben podrobnému zkoumání. Je však jisté, že představuje téma osamělého starého stromu, patrně věkovitého dubu rostoucího v rašeliništích barbizonského lesa, k němuž se Chittussi opakovaně vracel. Normandská krajina, zejména bílé útesy v ní, je složena z pravidelných skvrn dokládajících lekci impresionismu. Skvrny navozují přímo haptický dojem z divokých skal, které jsou rytmicky proložené šťavnatými zelenými loukami.

Zuzana Štěpanovičová
2016

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU