Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
září 2017

Letní noc, 1911

Max Švabinský (17. 9. 1873 - 10. 2. 1962)

mezzotinta, papír, 100 x 100 cm

značeno

inv. č.: G 11 080

S létem se rozloučíme tematicky půvabnou grafikou od velikána českého výtvarného umění 20. století Maxe Švabinského. Tento všeobecně uznávaný malíř, grafik a pedagog patřil mezi oficiální umělce, kteří byli nejen díky svým uměleckým schopnostem přijímáni v každém politickém období díky svým nejen uměleckým schopnostem byli přijímáni v každém politickém období. Švabinský nikdy nestál na straně buřičů a extravagantních inovátorů, ale byl klasikem a nesmírně pracovitým umělcem ve všech oborech, kterým se věnoval. Za svého dlouhého života dosáhl řady úspěchů včetně titulu Národní umělec.

Švabinského grafická tvorba je velmi bohatá. Většinou v ní nalezneme lepty, několik mezzotint, které ale patří ke stěžejním uměleckým pracím 20. století, a především v pozdějším období také litografie. Stejně jako v malbě tak i v grafice nacházíme v největším počtu figurativní motivy, ženské akty a portréty jak rodinných příslušníků, tak významných osobností veřejného života. Krajinu zobrazoval v raném období, kdy vznikly jedny z nejpůvabnějších leptů na téma letní krajinné imprese, a později nejčastěji při cestách například na Slovensko nebo ve stáří, kdy zobrazoval svoje nejbližší okolí, zákoutí chodovské zahrady.

K zobrazení krajiny bychom mohli přiřadit i nádhernou mezzotintu s názvem Letní noc. Rozměrově veliký tisk ukazuje průčelí chalupy s rozsvícenými okny, vzrostlý strom s mohutnou korunou, postavu staré ženy s lucernou a další dvojici sedící na zápraží, která tvoří spíš stafáž. To vše pod klenbou hvězdné oblohy. Atmosféra grafiky nás lehce přenese do vlahé letní noci na venkov. Konkrétně Švabinský zobrazil svoji milovanou chaloupku v Kozlově nedaleko Litomyšle. Tam často jezdíval a tam měl svoje rodinné zázemí v počátečním období svého života. Tento letní byt totiž patřil rodičům jeho milé, Ely Vejrychové, kterou si roku 1900 vzal, a tím se četnost jeho návštěv v Kozlově zvýšila a vztah k místu ještě prohloubil. Protože kozlovská krajina Švabinského mnohokrát inspirovala, v jeho tvorbě dokonce hovoříme o „kozlovském období“. To bohužel skončilo roku 1915 odcizením s manželkou Elou. Jejich odluka a rozvod přirozeně vyústily také v to, že Švabinský přestal na Kozlov zajíždět. Naposledy se tam vypravil roku 1919, aby se zúčastnil pohřbu Elina otce Rudolfa Vejrycha.

Pro Letní noc si vybral techniku mezzotinty velmi šťastně, protože tato technika dokáže malířským způsobem zachytit temnotu noci a z ní zářící světla. Bez použití tohoto velmi náročného, ale malebného způsobu by nikdy takového účinku nedosáhl.

Z ostatních prací, které byly inspirované krajinou kolem Kozlova, se nabízí jmenovat protikladný Letní den z roku 1906. Pro něj použil techniku leptu. Podařilo se mu vystihnout atmosféru horkého dne, v němž si mladý pár vyšel na procházku. Bezstarostná atmosféra a očekávání věcí příštích v lůně krásné přírody z grafiky přímo čiší.

Oba dva listy jsou jen malým příkladem toho, jakým byl mistrem v grafickém umění a že svoje úspěchy Max Švabinský sklízel oprávněně. Markéta Kroupová
2016

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU