Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
srpen 2017

Krajina 20. století, 1942

Kamil Lhoták (25. 7. 1912 - 22. 10. 1990)

olej, plátno, 60 x 100 cm

značeno vpravo dole: Kamil Lhoták

inv. č.: O 2188

Na letošní rok připadá 105. výročí narození Kamila Lhotáka, malíře-samouka, jehož talent, píle a osobní vlastnosti předurčily pro pohádkový příběh pozvolně stoupajícího uměleckého úspěchu trvajícího do dnešních dnů. Liberecká galerie spravuje několik velmi kvalitních, v určitém smyslu až emblematických obrazů tohoto autora.
Mladý Kamil Lhoták, přestože disponoval výtvarným i hudebním talentem, vystudoval právnickou fakultu. Po ukončení studia se však rozhodl věnovat malířské a kreslířské dráze. Svým grafickým talentem ovlivnil knižní, zvláště dětskou ilustraci a animovaný film, věnoval se také kostýmnímu výtvarnictví filmů z přelomu 19. a 20. století. Zde si více všimneme jeho malířské tvorby, jejíž první tvůrčí období (1936–1942) lze nazvat obdobím balonů, jelikož malíř je okouzlen tímto dopravním prostředkem natolik, že jej povýšil na hlavní motiv svých obrazů. Z hlediska profesního se pro Kamila Lhotáka stává mimořádný rok 1942. Během tohoto roku namaluje více než sto dvacet obrazů, z nichž některé, jako například představený obraz Krajina 20. století, poprvé podepíše celým jménem, a stává se zakládajícím členem Skupiny 42. Programem Skupiny 42, jejíž členové byli teoretik J. Chalupecký a J. Kotalík, malíři F. Gross, F. Hudeček, K. Souček, J. Kotík, B. Matal, fotograf M. Hák, sochař L. Zívr a básníci J. Kolář, J. Kainar, I. Blatný, J. Hauková a J. Hanč, bylo objevovat krásu všednosti a každodennosti městského člověka, poeticky vnímat (velko)město a čerpat inspiraci z kontrapunktu přírody a civilizace. Kamil Lhoták patří k nejosobitějším členům této skupiny.
Krajina 20. století je ikonickým dílem Kamila Lhotáka především svým vytvářením civilistní mytologie dopravních prostředků, komunikací, elektrických sloupů atd. Výdobytky techniky jsou zde nahlíženy v realisticky koncipovaném naivismu, který bývá díky své mimořádné vizuální přitažlivosti také nazýván magickým realismem.1 Zjednodušování tvarů je zde vyváženo barevnými akcenty, střízlivý, věcný pohled je povýšen do poetického. Způsob, jak nahlížet svět techniky, aby byl básní, se stal pro Kamila Lhotáka celoživotním obsahem tvorby, která, patrně díky osobnímu kouzlu autora, se nikdy neocitla na indexu. Naopak – zejména v 60. letech – mohl cestovat do zahraničí, částečně tam i vystavovat. Dostalo se mu ocenění od velkých osobností (například od P. Picassa) i institucí někdejšího Východu i Západu: v šedesátých letech byl oceněn Cenou Václava Hollara a titulem zasloužilý umělec, v roce 1975 dostal cenu za ilustraci v Moskvě a v roce 1980 na vídeňské univerzitě cenu Johanna Gottfrieda Herdera.
Zuzana Štěpanovičová
2016

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU