Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
červenec 2017

Bukový les, 1914–1915

Antonín Hudeček (14. 1. 1872 - 11. 8. 1941)

olej, plátno, 100,5 x 130,5 cm

značeno vpravo dole Ant. Hudeček

inv. č.: O 1634

Antonín Hudeček patří právem mezi přední české malíře období impresionismu. Jako patnáctiletý byl přijat ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval u Václava Brožíka a Maxmiliána Pirnera. Obdobně důležité byly rané vazby na Mnichov, kam odešel již v roce 1891. V ateliéru Slovince Antona Ažbeho, malíře napojeného na slovanské a německé modernistické kruhy, si osvojil svou budoucí námětovou paletu i náladovou realistickou a impresionistickou malbu, které zůstal věrný až do první světové války. Brzy se účastnil výstav Mánesa v domácím i zahraničním prostředí a získal si zájem odborné i laické veřejnosti. Před první válkou se tak prezentoval samostatně opakovaně v Berlíně.

V českém prostředí je Antonín Hudeček často, zcela právem, spojován se svými generačními druhy, zejména Antonínem Slavíčkem. Byl však mezi nimi zásadní rozdíl v přístupu k životu a ve vnímání okolního prostředí, které se projevilo zejména v námětové škále. Na rozdíl od spontánního a temperamentního Slavíčka bylo pro spíše uzavřeného a tichého Hudečka typické melancholické vcítění. Psychický senzualismus řadí jeho tvorbu druhé dekády 20. století do středoevropského kontextu zejména vídeňské produkce.

První studie lesa se u Hudečka objevují po jeho příchodu do Police nad Metují, kde od roku 1909 spolupracoval s přítelem sochařem Jaroslavem Vorlem. Téma, kterému se intenzivně věnoval, vyvrcholilo první výpravou za motivy moře a lesa na sever k Baltu a na Rujanu, kde rostou podél pobřeží rozlehlé bukové lesy. O rok později, v létě roku 1915, se sem znovu vrátil a na základě olejových studií vznikl soubor obrazů bukového lesa, kde hustě rostlé mohutné kmeny tvoří sloupoví a košaté koruny zelenou klenbu. Obrazy tohoto období, kromě Oblastní galerií Liberec spravované například Národní galerií v Praze, se vyznačují uvolněným rukopisem a snahou po objektivně zachycené podobě krajiny.

 

Anna Habánová
2016

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU