Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
červen 2017

Ranní toaleta, kolem 1914

Jakub Obrovský (24. 12. 1882 - 31. 3. 1949)

olej, plátno, 143 x 83,5 cm

značeno vpravo dole J.Obrovský

inv. č.: O 2074

Hledat místo Jakuba Obrovského ve vývoji domácí malby není ani dnes, bezmála 70 let po jeho smrti, jednoduchý úkol. Byť byl jen o něco málo starší než malíři generace Osmy nebo kubistů, zůstal on sám v zajetí romantismu 19. století. Jeho bukolická figurální malba byla trnem v oku například Josefu Čapkovi, který se k jeho prezentaci v Obecním domě v roce 1914, v době dokončení našeho obrazu, rozepisuje o jeho technice a o způsobu zobrazování nahých žen, které má až pornografický charakter. Psal dále, že Obrovský překonal impresionismus svým zidealizovaným zobrazováním přírody. Vytýkal mu líbivý a sentimentální způsob malování a upozornil na mylný předpoklad, že barevnost v jeho obrazech představuje barevný výraz, typický právě pro impresionismus.

Dobové kritice musíme i dnes dát za pravdu: francouzský impresionismus byl překonán nejen expresionismem, ale v roce 1914 už hovoříme i o konci kubismu (byť ten přetrval ve specifických formách např. v českém prostředí ještě dlouho do 20. století) a naopak jsou v Evropě v plném proudu abstrakce nebo futurismus.

Jakub Obrovský, ovlivněný svými učiteli Karlem Vítězslavem Maškem a Maxem Pirnerem, však i svým svébytným malířským přístupem dokázal vyhrát několik důležitých zakázek na dekorativní výzdobu veřejných budov, pro něž čerpal inspiraci při svém studijním pobytu v Itálii. Neméně důležitou roli znamenal pro Obrovského ornament, jehož studiu se věnoval na uměleckoprůmyslové škole. Vycházel zejména z tradiční domácí malby reprezentované Maxem Švabinským nebo Josefem Mánesem, a pokud měl nějaký vzor, byla jím renesance a antika. V případě Ranní toalety je to patrné nejen komponovanou idealizovanou scénou, ale i sochařským torzem na pozadí kompozice. Ostatně sochařství, realistické a monumentální, bylo druhým velkým okruhem Obrovského zájmu.

Jakub Obrovský se i přes značnou rozporuplnost, se kterou se setkávala jeho tvorba zejména u mladé generace, stal v roce 1919 profesorem Akademie výtvarných umění v Praze. Mezi jeho žáky patřili František Muzika, Jindřich Štyrský nebo František Tichý. Jeho umělecký i osobní odkaz spravuje Galerie výtvarného umění v Hodoníně.

 

Anna Habánová
2016

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU