Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
květen 2017

Cirkus, 1924

Oldřich Blažíček (5. 1. 1887 - 3. 5. 1953)

olej, plátno, 100 x 110 cm

značeno vlevo dole: OBlažíček. 1924.

inv. č.: O 2115

Na letošní rok připadá 130. výročí narození malíře Oldřicha Blažíčka, představitele tradičnější verze moderní české krajinomalby. Oldřich Blažíček se vyučil malířem pokojů, čtyři roky studoval na UMPRUM v Praze, poté se přihlásil do ateliéru Hanuše Schwaigra na Akademii. Když v průběhu studia profesor viděl Blažíčkův talent, připravil mu dvě dřevěné desky a pozval jej do svého bytu, aby tam namaloval pohledy do jeho interiérů. Obrazy měly velký úspěch na výroční výstavě Akademie a předznamenaly Blažíčkův celoživotní zájem o pohledy do zejména sakrálních interiérů. Tato jeho záliba mu také otevřela dveře na ČVUT, kde působil jako profesor kreslení a malby v letech 19211939. Přes své úspěchy v malbě interiérů se Oldřich Blažíček po ukončení akademického studia v roce 1912 obrátil převážně k malbě plenérové, vzpomínaje přitom na lekce o přírodě, které mu dával jeho oblíbený učitel přírodopisu na obecní škole. Mocným profesionálním příkladem mu byla krajinomalba Antonína Slavíčka. Na rozdíl od něho však Oldřich Blažíček používal širší barevnou paletu a často vkládal do svých krajin (i interiérů) lidskou postavu, čímž zúročil svá figurální studia i svůj otevřený vztah k lidem. Následující citát, který pochází z knihy autorových vzpomínek na dobu mládí, nabízí autorovo umělecké vyznání o pramenech jeho inspirace: „Poznal jsem malebnější kraje v cizině, ale kdykoliv jsem tam vzpomínal na Horácko, zmocnila se mne po něm neodolatelná touha. Proto jsem také většinu svého dosavadního díla čerpal z Vysočiny. Na našich kopcích je člověk nebi blíž, cítí se volnějším, srdce se rozveselí a hlava se plní pracovní chutí a četnými motivy…“1

Liberecké plátno s názvem Cirkus z roku 1924 se svým námětem zcela vymyká z široké řady několika stovek děl tohoto velmi plodného autora. Představuje potemnělý interiér cirkusového šapitó, v němž lidé se zatajeným dechem sledují vystoupení artistů na koni. Vystoupení přihlíží též postava klauna v pravém dolním rohu obrazu, která představuje klidný protipól k dynamické scéně s koněm. Postavy jsou nahozené prostřednictví barevných skvrn, které se až z větší vzdálenosti stávají mistrovsky znázorněnou skutečností. Malířův syn zaznamenal otcův způsob práce slovy: „Maloval velmi rychle, vzhlížeje stále před sebe mezi jednotlivými doteky štětce…“2

Je až s podivem, že tento námět nemá řadu následovníků jako další témata v Blažíčkově tvorbě. Možnou inspirací pro vystavený obraz by mohl být grafický cyklus Cirkus od Karla Holana, který vznikl v roce 1922. Pokud malíři malovali cirkusové motivy v 20. letech (již zmíněný Karel Holan, Pravoslav Kotík nebo Jan Rambousek), předkládali povětšinou okouzlení z tohoto typu lidové zábavy, které občas mělo melancholický či baladický charakter založený na temném koloritu. Takovým je i Blažíčkův liberecký obraz. Ve třicátých letech naopak se cirkusové motivy staly prostředkem k vyjádření existenciální tísně (Karel Černý, Cyprián Majerník, Ján Želibský).

Zuzana Štěpanovičová

1 Naděžda Blažíčková-Horová, Oldřich Blažíček 1887–1953, Plzeň 1986.

2 Oldřich J. Blažíček, Oldřich Blažíček, malíř Vysočiny, Havlíčkův Brod 1975.
2016

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU