Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
duben 2017

Vstupte!, 1966

Jiří Balcar (26. 8. 1929 - 28. 8. 1968)

olej, plátno, 135 x 80 cm

značeno

inv. č.: O 1084

Jako dílo měsíce představujeme další práci z nevelké kolekce lettristického umění liberecké sbírky. Akviziční politika galerie se na tento typ umění nikdy nespecializovala, ale přesto se ve sbírce objevují jedinečná díla spojená s písmem, typografií nebo kaligrafií. K nim náleží i obraz Jiřího Balcara. Rozšiřuje tak komorní výstavu na téma písmo v obraze umístěnou v sousedním grafickém kabinetu.

Jiří Balcar patřil k výjimečným umělcům 60. let a jen vinou předčasné tragické smrti jeho jméno nestálo vedle jmen dnes všeobecně známých umělců, jako je Mikuláš Medek, Jan Koblasa nebo Olbram Zoubek. Jeho jméno na veřejnosti neupadlo v zapomnění, jako se tomu stalo třeba v případě Josefa Honyse, a to zejména díky jeho grafickým úpravám knih, které dodnes lidé mají ve svých knihovnách a které jsou pokládány za jeden z uměleckých vrcholů českého umění 20. století.

Jiří Balcar studoval VŠUP v ateliéru Františka Tichého, byl to nadaný student s talentem pro grafiku. Absolvoval však v malířském ateliéru Františka Muziky v roce 1953. Rok také studoval dějiny umění, ale vášeň pro aktivní tvorbu převážila a studium teoretického oboru ukončil. I díky vztahu k literatuře se v jeho práci začalo objevovat později tak typické šablonové písmo. V téměř celém svém díle se zaměřoval na člověka a společnost. Byl doslova fascinován lidským společenstvím a vztahy mezi lidmi.

Jeho „městské“ období začalo roku 1956. Vzorem mu byla estetiky Skupiny 42 a zejména František Hudeček s jeho imaginárními nočními chodci. Na konci 50. let díky změně politické situace, účasti na EXPO 58 v Bruselu a první cestě do Paříže proběhla zásadní změna v jeho tvorbě. V souladu se západními trendy pracoval v duchu abstraktního informelu. Roku 1964 vykonal iniciační cestu do USA, kde pochopil, že největší smysl má věnovat se lidem a jejich vztahům a společnosti obecně. Skoncoval se strukturální abstrakcí a vrátil se k figurativní tvorbě. Na základě amerických zážitků byl motivován zkusit něco nového, aktuálního. Přivezl do Československa pop-art, který byl v té době na vrcholu, a stal se jeho zásadním představitelem. Jeho pojetí ale bylo velmi osobité. Propojoval ho s typickou českou figurací, kafkovským neklidem. Figura se v malbě i grafice deformovala, měnila v abstraktní linii a neznámý znak. Malířské dílo se dále redukovalo na monochromní, tmavé obrazy s pastózně nanesenou barvou obydlené anonymními bytostmi v neidentifikovatelném prostoru. Balcar jako jeden z mála reflektoval skutečné dění české společnosti své doby. Jeho obrazy vykazují jak malířské hodnoty, tak i ostrou kritiku a hlubokou obsahovou kvalitu.

Osobně pociťoval od roku 1966 tvůrčí krizi, ale přesto do své tragické smrti v roce 1968 vytvořil řadu vynikajících obrazů a litografií.  
2016

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU