Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
březen 2017

Bez názvu, 1973

Zdeněk Kirchner (18. 5. 1934 - září 1987)

akryl, plátno, 116 x 90 cm

značeno vpravo nahoře černou barvou: ZDENEK KIRCHNER 73. 56, RUE SEDAINE PARIS XI e

inv. č.: O 2240

Březnové dílo měsíce Zdeňka Kirchnera je důležitým doplňkem výstavy Písmo v obraze pořádané ve vedlejším grafickém kabinetu galerie. Zdeněk Kirchner studoval VŠUPRUM v Praze v ateliéru kresleného a loutkového filmu u prof. Adolfa Hoffmeistra v letech 1955–1961. Adolf Hoffmeister spolu se Zdeňkem Sklenářem a Luborem Hájkem byli velcí obdivovatelé čínského umění. Čínu navštívili v rámci kulturních výměn v 50. letech 20. století a mohli čerpat inspiraci přímo u zdroje. Je nasnadě, že A. Hoffmeister toto své nadšení pro čínské umění a kaligrafii zvlášť předával i svým studentům. A. Hoffmeister také v roce 1958 ve Výtvarné práci publikoval stať o problematice písma v obraze, v níž klade řečnickou otázku: Kde je hranice písma a kde začíná výtvarné umění? Tato otázka by mohla být mottem tvorby Zdeňka Kirchnera. Po ukončení studia mladý výtvarník působil v rámci užité grafiky, navrhoval plakáty a zvlášť významná je jeho spolupráce s hudebním vydavatelstvím Supraphon, kde mohl zúročit svou druhou lásku, jíž byla jazzová hudba. Zanedlouho po srpnových událostech v roce 1968 mladý umělec emigroval do Francie. Toto rozhodnutí mu přineslo absolutní tvůrčí svobodu, ale i výrazný pocit izolovanosti a osamělosti v cizím prostředí. Navzdory tomu, že jej podporoval Jiří Kolář (ve své revue publikoval Kirchnerova díla), a přesto, že se Zdeňku Kirchnerovi podařilo včlenit se do uměleckého sdružení francouzských lettristů Signes Espaces – Ensembles de Signes, necítil se umělec v novém prostředí dobře a předčasně ve svých 53 letech zesnul.

Jeho dílo pro české prostředí zachránil Jiří Voves, který přivezl umělcovu pozůstalost z Francie do Čech. Z ní pochází i uvedený obraz, jehož styl můžeme charakterizovat jako gestický či kaligrafický lettrismus. Dílo vzniklo v roce 1973, rok poté, co měl malíř v Paříži svou první samostatnou výstavu. Při pohledu na obraz můžeme mít pocit, že se díváme na dopis, který již vinou času nelze přečíst. Psaní však není možné vyhodit, protože je psal milovaný člověk – v případě umělce to byla především jeho matka, jejíž rukopis obdivoval. Plátno je po stranách doplněno výrazně červenými číslicemi se zcela dekorativním vyzněním. Zdeněk Kirchner patří k umělcům, kteří dokázali nespoutanost malířského gesta spojit s rytmickou a kompozičně ukázněnou výstavbou obrazu. Vystavené plátno může vyznívat jako záznam pohybu dirigentovy ruky či jako soubor znaků, které je zapotřebí dešifrovat. V každém případě odkazuje k velkým jménům druhé poloviny 20. století, k Hansi Hartungovi, Jacksonu Pollockovi a Antonimu Tàpiesovi.

Zuzana Štěpanovičová
2016

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU