Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
únor 2017

Krajina v jižní Indii, 1912

Jaroslav Hněvkovský (10. 4. 1884 - 9. 6. 1956)

olej, plátno, 94 x 100 cm

značeno vpravo dole Jar Hněvkovský

inv. č.: O 1736

„Hleďte, v jakém prostředí se právě nalézám. Představte si širokou a volnou verandu, ohraženou zídkou, pod velikou střechou z ,kadžánů‘ (palmové listy) na bambusových tyčích. [...] Střecha sklání se hluboko, aby chránila před sluncem, ale přec dovoluje větru vstup odevšad a volný výhled na tři strany, do zahrad a vpředu daleko do kraje...“ Krátký úryvek jednoho z mnoha popisů krajiny jižní Indie, kam se Jaroslav Hněvkovský dostal spolu s Otakarem Nejedlým na počátku druhé dekády 20. století, je součástí autobiografické knihy popisující dva pobyty v Indii v první třetině 20. století. Tam ho, stejně jako další světoběžníky, odvedla touha po dobrodružství a cizích krajích. Hněvkovského cesta za malířstvím nebyla jednoznačná. Na přání otce vystudoval pražskou Techniku a stal se geodetem. Toto povolání ho zaválo poprvé za hranice střední Evropy, na neklidný Balkán. Odtud putoval do Itálie, kde chtěl studovat umění v Římě, ale seznámil se tu s Otakarem Nejedlým, tehdy již v Praze známým malířem. Po vzoru Paula Gauguina, se kterým byl později Hněvkovský srovnáván, odjeli v roce 1909 do cejlonského Colomba. Bez prostředků a valného zájmu veřejnosti doputovali do Indie, odkud se Nejedlý vrátil v roce 1911 a Hněvkovský až na jaře 1913. Spíše než jako prodejce obrazů se zde protloukal jako obchodník, mimo jiné také kožešinami exotických zvířat. Obrazy z první cesty představil soubornou přehlídkou v roce 1921 v londýnské Leicester Gallery. Po jejím velkém úspěchu a na pozvání držitele Nobelovy ceny za literaturu Rabíndranátha Thákura se rozhodl odjet o rok později znovu do Indie s úmyslem zůstat tam natrvalo, ale už v březnu 1923 se definitivně vrátil do Prahy. Krajina v jižní Indii vznikla v provincii Travankúr, kde Hněvkovský přebýval a udržoval kontakty s britskými přistěhovalci. Přesto, že se snažil zachytit „reálný“ obraz viděného, vědomě do něj přidával informace ze středoevropského křesťanského okruhu, které si s sebou nesl. Výsledkem je až ornamentálně pojatá stylizovaná obrazová plocha doplněná dekorativními detaily tvořící základní pilíř Hněvkovského celoživotní tvorby. Anna Habánová
2016

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU