Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
leden 2017

Červená a bílá, 1927

Josef Nastoupil (7. 1. 1888 - 3. 10. 1959)

olej, plátno, 70 x 80 cm

značeno vpravo dole Naston Nastoupil

inv. č.: O 819

Jedním z malířů spjatých s uměleckým děním v Liberci zejména v první polovině 20. století byl místní rodák, malíř a grafik Josef Nastoupil. Vyučený lakýrník, žák české obecné školy i německé měšťanky odešel v roce 1908 za uměleckým vzděláním nejprve do svobodomyslné Belgie, později i do Paříže. Před první světovou válkou se do rodného města vrátil a zřídil si zde grafickou dílnu. Grafické listy zaznamenávající malebná zákoutí města pod Ještědem a romantická lesní zátiší z blízkého okolí jsou jeho patrně nejtypičtějším projevem, zejména technicky náročné barevné lepty kombinované s akvatintou. V grafikách zůstal formálně věrný době svého školení, zejména doznívající secesi. Někdy v této době, ještě před vznikem Československa, začal používat pseudonym Carlo Naston.

Signaturu Naston Nastoupil nese i prezentovaná olejomalba datovaná do druhé poloviny dvacátých let. V této době se Nastoupil aktivně účastnil českého spolkového života v Liberci, kromě aktivit Klubu českých turistů především výstav a přednášek pořádaných uměleckým odborem místní České besedy. K dalším pravidelným vystavujícím Sdružení výtvarných umělců severočeských patřili např. Karel Kinský a Jaro Beran.

Obraz Červená a bílá však vypovídá spíše o orientaci na německé prostředí, které muselo být Nastoupilovi blízké, jak vyplývá z podkladů uložených v jeho pozůstalosti v libereckém archivu. Ve dvacátých letech 20. století se moderní nové realismy – široký proud realistických tendencí s kořeny v německém umění přelomu století – šířily do českého milieu zvláště z blízkých Drážďan, ale i Mnichova. Jejich recepce v německém Liberci se nesla v duchu neoklasicismu a sociálně kritické nové věcnosti. V případě vystaveného obrazu se jedná o přísnou lineární kompozici podtrženou chladným, statickým znázorněním viděného. Tato Nastoupilova poloha nebyla v jeho díle náhodná, směřoval k ní již v předchozích letech. Byla však spíše epizodická a nepřetrvala dlouho. Již ve třicátých letech se vrátil zpátky k valérové malbě a dále tvořil pod vlivem francouzského a vídeňského umění přelomu staletí.

 

Anna Habánová
2016


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU