Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
prosinec 2016

Japonská brána Torii v Kjótu v zimě, 1928

Tavík František Šimon (13. 5. 1877 - 17. 12. 1942)

barevný lept s akvatintou, papír, 370 x 297 mm

značeno vpravo dole tužkou: T. F. Šimon, vlevo dole na desce T. F. Š., vlevo dole značka: T. F. S.

inv. č.: Gr 12857

Japonsko po dlouhá staletí žilo v dobrovolné klauzuře vůči Evropě. Situace se radikálně změnila v roce 1868, kdy císař Mucuhito, později zvaný Meidži, provedl reformy, které otevřely zemi bránu k západní civilizaci. Japonsko ve velkém začalo exportovat své umění, které začalo slavit úspěchy na světových výstavách. Japonská kultura a výtvarné umění si záhy našly v Evropě i Americe své četné příznivce a staly se důležitým katalyzátorem vzniku například secesního umění. Seznam obdivovatelů japonského umění by vydal na mnoho stránek, za všechny uveďme alespoň malíře Vincenta van Gogha a architekta Victora Hortu, v Čechách mj. patřil mezi ně grafik, malíř a cestovatel T. F. Šimon (jméno Tavík, které často používal jako pseudonym, bylo rodné příjmení jeho matky).

T. F. Šimon patří k polozapomenutým umělcům, přestože na počátku 20. století slavil četné úspěchy v tehdejším centru uměleckého dění – Paříži –, kde obdržel i řád čestné legie. V roce 1917 založil a později předsedal Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, v letech 1928–1942 působil jako profesor grafické speciálky na pražské Akademii.

V letech 1926–1927 umělec podnikl cestu kolem světa (cestu mapuje důkladný deník s názvem Listy z cesty kolem světa), v jejímž rámci trávil v Japonsku několik týdnů na přelomu let 1926–1927. Během toho pobytu vzniklo mnoho kreseb in situ, které posloužily jako předloha pro řadu grafických děl.

Torii je tradiční druh japonské brány symbolizující prosperitu a štěstí; tato slouží jako brána do posvátného areálu v starobylém Kjótu, které bylo až do roku 1868 hlavním města Japonska. Je vyrobena ze dřeva a opatřená lakem v suříkové červeni, která kontrastuje s tmavozelenými typicky zakřivenými větvemi starých borovic, čímž vytváří působivou harmonii komplementárních barev.

Na závěr uvedeme krátký citát z kapitoly s názvem Kjóto – Florencie Japonska ilustrující obdiv a nadšení T. F. Šimona: „Jakou odvahu a fantazii měli tito stavitelé chrámů nebo bran Tori (...)! (...) Jaká rafinovanost, vkus, jemnost a umírněnost, jaký smysl a estetický cit proti pompézní a nabuchadnezarovské nádheře renesančních paláců florentských (...)! Zde cudnost, procítěnost, intimita a něha, láska k přírodě, k detailu a subtilnosti, kdežto tam okázalost, plastická nádhera, monumentálnost, honosnost staveb a vypětí pyšného ducha egoistické osobnosti!“1

Zuzana Štěpanovičová

1 T. F. Šimon, Listy z cesty kolem světa, Praha 1928, s. 147.
2016

listopad 2017 - Radnice v Liberci

říjen 2017 - Krajina s mraky

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU