Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
listopad 2016

Portrét Karla Holana, 1922

Karel Kotrba (17. 1. 1893 - 11. 8. 1938)

plastika, kolorovaná sádra, 55 x 0 cm

značeno neznačeno

inv. č.: P 238

Karel Kotrba v sochařském poprsí zaznamenal svého přítele a uměleckého kolegu, malíře Karla Holana. Portrét pochází z doby, kdy oba dokončovali studia na pražské Akademii výtvarných umění. Těm v případě Kotrby předcházelo vyučení štukatérem a večerní kurzy modelování pořádané Uměleckoprůmyslovou školou. Těsně před první světovou válkou se tak Kotrba začal v pražských ateliérech potkávat s příslušníky stejného uměleckého názoru, směřujícími po vzniku Československa nejen k realistickému projevu, ale zejména monumentálním státním sochařským zakázkám.

Kotrbu a Holana pojilo přátelství, které se promítlo i v jejich společném krátkém členství v Umělecké besedě. Jejich kritika konzervativní orientace tradičního spolku, do něhož ovšem vstoupili dobrovolně, vedla až k jejich odchodu v březnu 1925. V tu chvíli však již spolu s dalšími dvěma malíři – Miloslavem Holým a Pravoslavem Kotíkem – založili Skupinu sociálního umění Ho Ho Ko Ko a představili se na první výstavě v pražském Rudolfinu. Společné přehlídky uspořádali ještě dvě, než došlo k rozkolu, jehož důvodem byl opět umělecký spolek, tentokrát SVU Mánes. Za člena byl zprvu přijat jen Miloslav Holý. Důležitost členství ve spolcích spočívala v možnostech dalšího uplatnění na tehdejším uměleckém trhu.

Karel Kotrba se stal portrétistou Sociální skupiny, když vytvořil podobizny všech tří kamarádů. Ve stejné době vznikají civilistní reliéfy pro architekturu, v nichž Kotrba zúročil studia u medailéra a sochaře Otakara Španiela. Raný umělecký projev Karla Kotrby spočíval v uzavřenosti tvaru a ideální měkce kulaté oblosti. K této formě autorovi dopomohl i zvolený materiál, sádra. Částečná formální proměna nastala po studijním pobytu ve Francii v letech 1927–1928, kdy se uvolnila pevnost objemů. V následujících deseti letech, než Kotrba předčasně zemřel na chorobu cév a srdce, se zapojoval do významných soutěží na monumentální pomníky. Podílel se spolu s Otakarem Španielem na realizaci návrhu hlavních vrat Katedrály sv. Víta pocházejícího od Vratislava H. Brunnera a je autorem sochy Génia pro památník Osvobození v Praze na Vítkově. Pravidelně se prezentoval na výstavách, mimo jiné také na Bienále v Benátkách. Jeho pozůstalost je uložena v Galerii Středočeského kraje.
2016

říjen 2017 - Krajina s mraky

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU