Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
září 2016

Bez názvu, 1960

Vladimír Boudník (17. 3. 1924 - 5. 12. 1968)

kombinovaná, papír, 284 x 452 mm

značeno

inv. č.: G 4211

Vladimír Boudník je zakladatel a zároveň jediný představitel směru zvaného explosionalismus a průkopník strukturální grafiky v Československu. Přestože neměl větší výtvarné vzdělání, stal se jedním z nejslavnějších českých grafiků 20. století. Na jeho slávě a popularitě má jistě podíl i jeho přátelství s Bohumilem Hrabalem, které se také stalo námětem filmu Věry Chytilové. Zajímavé je, že o jeho dílo jako první projevili zájem psychiatři a až poté historikové umění.

Boudník studoval ve 40. letech střední výtvarnou školu a věnoval se nejvíce svému objevenému směru, explosionalismu, v němž šlo o to, zbavit člověka zábran vůči výtvarnému umění prostřednictvím aktivního zapojení do spolutvůrčího procesu a vyloučit z mozku ustrnulé názory a předsudky. V praxi to znamenalo tvůrčí proces na základě asociací. Od roku 1952 pracoval v ČKD v Praze a až zde se začal intenzivně věnovat aktivní grafice. V tomto období se potkal s dalšími intelektuály i výtvarníky, kteří se navzájem ovlivňovali. Vedle zmíněného Hrabala to byl zejména filozof Egon Bondy a z výtvarníků např. Lubomír Přibyl nebo Josef Hampl. Do konce 50. let Boudníka a jeho práce téměř nikdo neznal, ale povědomí o něm se postupně rozšiřovalo. První výstavy proběhly nejprve v zahraničí. A v Československu se poprvé samostatně představil v roce 1964 v naší galerii! Až o rok později následovaly dvě výstavy v Praze. Jeho tvorba vznikající v nestandartních podmínkách továrny těžkého průmyslu a ateliéru na pražské periferii je natolik nadčasová a svébytná, že je oprávněně považována za jeden z pilířů Československého umění 20. století.

Svoje explosionalistické akce v ulicích Prahy Boudník prováděl v letech 1949 – 1956. Podstatou byla schopnost tvořit právě na základě myšlenkové asociace ze skvrn. Po tomto období, z něhož se nedochovala téměř žádná díla a ani dokumentace, následovalo zaměstnání v továrně a intenzivní práce s aktivní grafikou, již vytvářel často společně se svými spolupracovníky, kteří byli zároveň prvními, a často jedinými, diváky na výstavě tamtéž.

Boudníkovou prioritou byla naprostá svoboda tvorby, za což ale těžce platil. Jeho cesta za novým uměním byla překážkovou dráhou plnou nástrah, nepochopení, výsměchů i ponižování, horečnaté práce, chudoby i rozbitého manželství. Boudník ji nakonec sám předčasně ukončil, již značně psychicky vyčerpán, 5. prosince 1968.

Skutečný Boudníkův přínos do českého moderního umění tkví hlavně v experimentech s novými grafickými technikami a v přístupu k obsahu obrazu. Vladimír Boudník s velkým předstihem ohlásil nástup informelu, tedy směru čistě abstraktního.

Markéta Kroupová

Komentovaná prohlídka: 29. září v 10. 30 a 17.00.
2016

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU