Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
srpen 2016

Pobřeží, 1964

Jiří John (6. 11. 1923 - 22. 6. 1972)

olej, plátno, 66 x 90 cm

značeno vpravo dole John 64

inv. č.: O 1156

Na umělcově rodném domě v Třešti je instalovaná pamětní deska s nápisem: Zde se narodil český malíř a grafik Jiří John, velký básník přírody. Navzdory své jednoduchosti tato slova velmi příznačně vystihují zaměření Jiřího Johna, který v šedesátých letech dostal řadu domácích i světových ocenění, mj. přesně před padesáti lety získal první cenu na výstavě Mostra internazionale di bianco a nero v Luganu.

Jiří John vystudoval v letech 1946–1951 VŠUMPRUM u prof. Jana Kaplického. Jeho zásluhou se rovněž dostal k významné realizaci – výmalbě Pinkasovy synagogy jako Památníku židovských obětí nacismu. Spolu s Václavem Boštíkem tam v letech 1954–1959 napsali více než 72 tisíc jmen s daty narození a úmrtí. V. Boštík také zasvětil Jiřího Johna do tajů grafického umění. Jiří John v roce 1960 vstoupil do UB 12 a od roku 1963 až do své smrti pedagogicky působil na Akademii výtvarných umění v Praze.

Obraz Pobřeží vznikl v roce 1964 po návštěvě písečných pláží v Rumunsku. Není to přesný popis daného místa, ten umělce přestal zajímat už počátkem šedesátých let. Co jej však nadále zajímalo, byla kontemplace přírody dosahovaná sjednocením většího krajinného výseku a drobného detailu tak, aby jeden vyzdvihoval druhý. Jiří John často slučuje boční a čelní pohledy do jednoho celku, a podobně sjednocuje i malířský a grafický způsob vyjadřování. Jestli je v jeho grafice zásadním výrazovým prvkem šrafura, která se objevuje i v malbě, tak na druhou stranu se malířské odstínění jednotlivých valérů promítá i do grafického ztvárnění. Pohyb je vyjádřen postavením i hustotou šrafury, malba a grafika tvoří jeden celek.

Bylo řečeno, že Jiří John proměňuje své obrazy v zátiší. Takovým je i obraz Pobřeží, s tichým životem „neživých věcí“, jako jsou mušle a lastury. Pro umělce bylo příznačné, že pro něj ztrácela smysl dichotomie přírody, dělení na živou a neživou. V duchovním smyslu byly pro něho živé i nerosty, o čemž svědčí kupříkladu obraz s názvem Květ hornin, který je v současné době umístěn ve stálé expozici liberecké galerie ve 2. patře.

Jiří John se nenechal oslnit formálními uměleckými experimenty 60. let. Přesto, nebo právě proto, zůstal autentickým tvůrcem, jehož porota v italské Bielle v roce 1971 označila za jednoho z nejlepších grafiků současnosti. I kdyžodešel na vrcholu tvůrčích sil, jeho umělecký odkaz patří ke špičcečeského umění 60. let. Dílo měsíce nemůže ukázat jeho uměleckou osobnost v plném rozsahu, přesto doufáme, že bude v horkých letních dnech vítanou připomínkou autora, který se zasloužil onový způsob poetického nahlížení krajiny, zejména její zemní a podzemní části.

Další vystavené dílo: Pobřeží, 1968, suchá jehla, papír

Komentovaná prohlídka: 18. 8. v 10.30 a 17.00 hodin
2016

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU