Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
červenec 2016

Barokní krajina, 1975

Jaroslav Malina (5. 12. 1937 - 14. 5. 2016)

tempera, papír, 42 x 60 cm

značeno vpravo dole Jaroslav Malina

inv. č.: O 1995

V průběhu necelého půl roku odešli dva významní čeští scénografové, Jan Vančura, viz dílo měsíce Duben 2016, a Jaroslav Malina. Oba kromě přátelství spojovala skutečnost, že na dlouhou dobu svázali svůj život se severočeským Libercem, ve scénografii dosáhli mimořádných úspěchů a zdařile se věnovali také malířství.

Jaroslav Malina vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1961 u prof. Cyrila Boudy, Martina Salcmana, Zdenka Sýkory a Karla Lidického, dále pokračoval ve studiu scénografie na DAMU u prof. Františka Tröstera. Po absolutoriu v roce 1964 začal pracovat v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, od roku 1980 působil v Hradci Králové, poté jako výtvarník ve svobodném povolání. Navrhl více než 450 výprav pro divadlo, film i televizi. V letech 1990–2000 pedagogicky působil na DAMU, v letech 1996–1998 zastával funkci rektora AMU. Třikrát byl hlavním komisařem Pražského Quadrienale. Přednášel také na zahraničních univerzitách, v roce 2002 mu byl udělen čestný doktorát Nottingham Trent University a o rok později britský řád Rytíř umění. Jméno Jaroslava Maliny je uváděno ve světových scénografických encyklopediích, Tony Davis jej v roce 2001 včlenil mezi dvanáct nejvýznamnějších světových scénografů současnosti a umělcova monografická výstava byla v letech 2009–2010 představena hned v několika galeriích v USA.

Jaroslav Malina ve své akční scénografii často využíval prvky malířství, malované textilie působily jako velkoplošná strukturální malba. Existují rovněž četné paralely mezi jeho obrazy a divadelními plakáty. Barokní krajina představuje jedno z velkých témat umělcovy tvorby, a to krajinu inspirovanou jižními Čechami s notnou dávkou abstrakce. Kompozice obrazu vychází z principu kříže, který Jaroslav Malina chápe jako grafický znak, ale i jako výzvu k dialogu s božským prvkem. Barokní jsou brány venkovských statků a voluty připomínající hlavice sloupů. Červený znak v levé polovině obrazu by mohl být vzpomínkou na efa houslí. Obraz kombinuje klasický čelný pohled i pohled z výšky a nabízí představu letní krajiny s květy nebo se zralým ovocem. Mnohovýznamovost surrealismu, mnohopohledovost kubismu, ale i dekorativní znakovost Zdeňka Sklenáře stály u kolébky výtvarného názoru Jaroslava Maliny, malíř jim zůstal ve své volné tvorbě věrný po celý život.

Při pohledu na obraz málokoho napadne, že umělec, který se původně chtěl stát leteckým konstruktérem, byl zároveň velkým ctitelem sportovních vozů a veteránů a zúčastňoval se automobilových závodů. Takto jej zvěčnil Jan Vančura na plátně z roku 1974.

Komentovaná prohlídka: 14. 7. v 10.30 a 17.00      
2016

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU