Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
květen 2016

Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním, 1651

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (15. 7. 1606 - 4. 10. 1669)

lept, papír, 208 x 162 cm

značeno

inv. č.: G 1300

Rembrandt patří mezi velikány světového umění a jeho dílo obdivujeme, i když nás od něj dělí čtyři století. Rembrandt není jen fenomenální malíř, ale také grafik. A jak je možné, že dílo umělce, které očekáváme v největších galeriích světa, jako je např. Louvre nebo Rijksmuseum nalezneme i v liberecké galerii? Liberec měl to štěstí, že místnímu muzeu v roce 1918 odkázal svoje umělecké sbírky jablonecký lékař Anton Randa. Jejich výtvarná část, to jest několik stovek grafických listů, přešla po vzniku galerie v roce 1953 do jejích nových sbírek. Součástí tohoto odkazu je i několik grafických listů od Rembrandta.

Rembrandt se věnoval grafice po celý život. První datované grafiky známe z roku 1628, dva drobné portréty matky, ale už do roku 1626 můžeme klást vznik Odpočinku na útěku do Egypta a Obřízku Páně. Poslední známou grafikou je Portrét doktora van Lindena z doby kolem 1665. Soupis Rembrandtových grafik z roku 1952 uvádí 395 bezpečně pravých Rembrandtových tisků. Dodnes se zachovalo 79 originálních tiskařských desek. Rembrandt používal lept, který někdy kombinoval se suchou jehlou a jeho technika zůstala dodnes v mnoha ohledech tajemstvím. Žádnému ze svých učedníků ji nesvěřil. V technice leptu byl do jisté míry průkopníkem a tak dokonalých výsledků nikdo před ním nedosáhl. Rovnat se mu může snad jedině francouzský grafik Jacques Callot (1592–1635).

V Rembrandtových leptech vidíme podobu s jeho prací malířskou. Tisky jsou expresivní a oduševnělé, hlavně když jde o portréty. Rembrandt dokázal geniálně vystihnout emoce portrétovaného stejně tak jako jeho charakter. Zachycuje jak tělo, tak duši. Brzy po raných patetických efektech se objevuje zvyšování míry dramatičnosti. Toho dosáhl pomocí zahušťování šrafur a zesilování linií tak, že ač listy jsou jednobarevné a šerosvitné, tak vzbuzují dojem barevného účinku, prostoru a atmosféry, což bylo do té doby nevídané a v grafice neznámé. Mnoho ze svých listů několikrát přerýval, aby změnil šerosvit a dosáhl kýženého účinku. Vrcholem jeho grafické práce je list Kristus uzdravující nemocné vzniklý před 1650. Už za autorova života dosáhl při prodeji astronomické ceny 100 zlatých. Rembrandt na něm pracoval tři roky a dosáhl nevídaných účinků. Výrazová síla v této grafice je vrcholem celého Rembrandtova grafického umění i grafického díla všech dob.

Portrét Clementa de Jonghe (1624/1625 – 1677) vznikl v době, kdy už Rembrandt začal bojovat se svými věřiteli a ocitl se v těžké finanční situaci. Ač se v některé literatuře píše, že se jedná o portrét jeho přítele, jejich vztah není zcela vyjasněn. O tomto slavném vydavateli a obchodníkovi není v podrobném Rembrandtově životopise zmínka, takže těžko posuzovat skutečnou míru jeho vlivu na Mistrův komerční úspěch či míru přátelství. V každém případě byl tento slavný amsterodamský sběratel majitelem řady Rembrandtových tisků včetně měděných desek, z kterých nechával tisknout grafiky i po Rembrandtově smrti.

Ať už byly vztahy mezi nimi jakékoliv, v každém případě i tento portrét svědčí o Rembrandtově portrétním umění, pro něž nevyužíval jen statického obrazu tváře, ale pronikal do celé osobnosti modelu skrze neopakovatelné citové rysy a životnost.

 

                                                                                                                                                Markéta Kroupová

 

Komentovaná prohlídka: 12. 5. v 10.30
2016

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU