Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
březen 2016

Snímání z kříže, 20. léta 20. století

Jan Alster (13. 9. 1892 - neznámé)

olej, plátno, 98 x 75 cm

značeno neznačeno

inv. č.: O 2319

Nejnovějším přírůstkem do sbírek Oblastní galerie Liberec je obraz Snímání z kříže německočeského autora Jana (Hanse) Alstera. Obraz, jenž byl získán ze soukromí spolu s dalším olejem téhož autora, je vynikající ukázkou malby německého okruhu pražské Akademie výtvarných umění počátku dvacátých let minulého století. To byla doba, kdy v německých třídách vyučoval Karl Krattner náboženskou malbu, August Brömse působil v grafické speciálce a Franz Thiele, jehož ateliérem Alster prošel, byl známý svým otevřeným a pluralitním přístupem. Nastupující generace nejmladších malířů byla ovlivněna všudypřítomným barokem, ale také německým expresionismem. S těmito vlivy se vyrovnával i Jan Alster. Spíše než Thieleho pastózní projev ho ovlivnily náboženské a spiritualistické tendence typické pro okruh Augusta Brömseho, se kterým se na škole jistě setkával.

O Alsterově osobě nevíme příliš mnoho. Narozen na německé straně Krušných hor odešel v roce 1911 studovat do Prahy, studia dokončil v roce 1924. Takto dlouhá doba nebyla obvyklá, musíme si však uvědomit, že do jeho života vstoupila první světová válka. Následující roky působil jako učitel kreslení v Praze a snad i v Děčíně. Mezi lety 1932 a 1936 jako host vystavoval s Prager Secession, nejvýznamnějším meziválečným uměleckým spolkem tzv. českých Němců. Ještě v dubnu 1944 představil v Rubešově galerii 51 děl. Z této doby známe od Alstera spíše krajinné náměty, a tak Snímání z kříže je jedním z mála dokladů malířovy dochované rané figurální tvorby.

Podle evangelia po té, co Ježíš zemřel na kříži, odešel jeho tajný učedník Josef z Arimatie za římským prokurátorem Pilátem Pontským a vyžádal si svolení sejmout Ježíšovo tělo a pochovat je. Spolu s ním bývá uváděn i Nikodém, který s sebou přinesl směs myrhy a aloe k balzamování. Oba muži tedy tělo vzali a zavinuli do čistého plátna. V žádném z evangelií se nepíše, že by u tohoto aktu byly další osoby. Protože však bezprostředně předcházel kladení do hrobu, je možné je identifikovat jako Máří Magdalénu a Pannu Marii. Muž v pozadí pak může být některý z pomocníků. Alsterovo velmi sugestivní, takřka monochromní podání je umocněno Josefovým naléhavým pohledem a Ježíšovou hlavou s otevřenými ústy a zapadlýma očima, obrácenýma k pozorovateli. Obdobně působí i ženská figura u Ježíšových nohou, jejíž obličej je spíše maskou, než konkrétním zpodobením. Ve výstavbě obrazu se Alster uchýlil k tradičnímu znázornění. Díky modernisticky pojatému zjednodušení a schematičnosti forem a použitému takřka suchému oleji dokázal vytvořit vynikající dílo s náboženskou tématikou.  
2016

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU