Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
listopad 2015

Svatá Barbora, 1430–1450

Neznámý autor ( - )

plastika, lipové polychromované dřevo, 45 x 1 cm

značeno

inv. č.: P2

Důležitou a pro region velmi dlouho ukrytou plastikou je Svatá Barbora, dřevěné, polychromované dílo s dlouhou, ale i neznámou historií. Dílo, které zůstalo poslední desetiletí skryto v depozitáři, „objevil“ Dr. Marius Winzeler a identifikoval ho jako Sv. Barboru z Grabštejna. Takto je také určena v Kühnově Vlastivědě z roku 1934, jednom z nejdůležitějších pramenů vedoucích k poznání místních kulturních a uměleckých památek. Karl Kühn Sv. Barboru datuje do poloviny 15. století a dále doplňuje, že partie hlavy byla přepracována a korunka a ozdoba košile svaté doplněna v renesanci. To se stalo pravděpodobně v roce 1569. Tehdy byla obnovena hradní kaple Grabštejna, zmiňovaná v pramenech již k roku 1391 jako „Kapellana beatae Barbarae Virgins sub castro Grefensteyn“ [Kaple blažené panny Barbory pod hradem Grabštejnem].

Sv. Barbora byla původně umístěna při levé straně oltáře jako jedno z mála sochařských děl zdobících interiér soukromého zámeckého sakrálního prostoru. Po druhé světové válce byla z původního umístění odstraněna. V minulém roce byla zásluhou výtěžků benefičních koncertů konaných na zámku Grabštejně restaurována a bude vždy po dobu trvání návštěvní sezóny vystavena ve věži tohoto památkově chráněného objektu. Na zimu pak bude uložena do depozitáře liberecké galerie z důvodu ochrany před nepříznivým kolísáním vlhkosti a teploty.

Plastika z lipového dřeva je sesazená ze dvou částí. Uvnitř je dutina, řezba se nachází i na zadní straně. To není zcela běžný jev, neboť sochy z doby středověku známe vesměs s vydlabanými zády, bez překrytí. V průběhu restaurování došlo k sejmutí nepůvodních částí (koruna, ozdoba na hrudi, věž) a barevných vrstev až na současnou barokní polychromii. Původní, pozdně středověká barevnost byla jiná, pravděpodobně bylo použito azuritu. Tato vrstva je však zachována zcela minimálně a z důvodu plánovaného dlouhodobého opakovaného vystavování na Grabštejně byla ponechána pozdější polychromie.

V rámci zásahu byly odstraněny vysoké nánosy barev, které zakryly v minulosti provedené nevhodné a nelogické seřezání dřeva na několika místech drapérie (proč k němu došlo, nevíme). Retušemi byl zcelen povrch inkarnátu (barvy kůže) a doplněny drobné části barevných vrstev tak, aby výsledek odpovídal současným profesionálním restaurátorským trendům.
2016

říjen 2017 - Krajina s mraky

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU