Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
říjen 2015

Od jihu, 2005

Jiří Dostál (1.10. 1945 - )

tužka, papír na sololitu, 1 x 1 cm

značeno

inv. č.: K 3065

Jiří Dostál patří k nejvýznamnějším současným umělcům spjatým s regionem Jablonecka. Studoval SUPŠ v Železném Brodě, odkud pokračoval dál na vysokoškolská studia do ateliéru prof. Stanislava Libenského na VŠUP v Praze. V roce 1970 dokončil studium sochařství a po celá 70. léta se živil většinou jako návrhář ve Skleněné bižuterii v Jablonci nad Nisou. Od roku 1978 působil jako malíř na volné noze a věnoval se malbě krajiny. V letech 1991 až 2012 byl oblíbeným ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou.

Ústředním tématem jeho volné malířské a kreslířské tvorby je krajina. Jeho velkoformátové epoxidové malby ze 70. a 80. let jsou vskutku unikátní. Jeho v podstatě racionální přístup a touha po řádu, schematické zobrazení doplněné písmeny a číslicemi, často azimutem, jsou v českém prostředí ojedinělé. Obrazy jsou výsledkem jeho analytického zkoumání okamžiku v krajině za pomoci odstupňované barevné škály většinou zelených a modrých odstínů. V jeho kresbě se ale naopak objevuje větší intimita, i když jsou záznamy krajiny provedeny dynamickým rukopisem. Dalo by se říci, že za použití expresivní šrafury. U akvarelů zase máme pocit, že cítíme inspiraci asijskou malbou. Kompozice je oproštěna od všech zbytečností a maximálně zjednodušena. Zůstává jen základní silueta, linie.

Cyklus kreseb Podlevín přináší vzpomínku na oblast na Novopacku, v níž strávil dětství. Můžeme na něm krásně sledovat, jak autor zachází se světlem. Světelná problematika je řešena obdobně jako u starých mistrů-grafiků. Je to velmi jednoduchý princip s úžasným výsledkem – zhušťování nebo uvolňování rytmu čar ve šrafuře. Ač je kresba obecně u umělců podceňovaná, práce Jiřího Dostála nás přesvědčuje o opaku. Kresba může být výsostným dílem a představovat vrcholnou umělcovu práci.

Markéta Kroupová
2016

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU