Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
září 2015

Interiér kostela sv. Petra ve Vídni, 1873

Adolf von Menzel (18. 12. 1815 - 9. 2. 1905)

kvaš, papír, 40 x 26 cm

značeno vpravo dole: Menzel 73

inv. č.: O 208

Adolf von Menzel nebyl pouze jedním z největších malířů německého realismu, jeho způsob vidění, myšlení a výtvarné tvorby jej řadí mezi zakladatele světového moderního umění. Patřil k mimořádně pilným malířům a kreslířům a jeho pracovitost mu zcela vynahradila klasické akademické vzdělání. Díky svému otci se záhy seznámil s litografií, průběžně se věnoval kresbě a nakonec také olejomalbě. V letech 1839–1842 vytvořil 400 ilustrací ze života Bedřicha Velikého; jemu i dalším německým panovníkům věnoval řadu svých olejomaleb. Dnešního člověka však spíše oslovují obrazy s motivy méně okázalými, které znázorňují pohledy na všední život člověka a jeho okolí. Adolf von Menzel se stejným zájmem sledoval člověka v jeho přírodním, společenském a dokonce i průmyslovém prostředí. Umělci se říká kronikář berlínského života, ale toto označení nevypovídá o tom, jak brilantním způsobem uměl vytvořit například iluzi scénického osvětlení v divadle či koncertního výjevu a s jakou technickou virtuozitou maloval hedvábné odlesky na povrchu kožešiny ledabyle pohozené na pohovce. Malířovo bytostné zanícení a permanentní nadšení nad pozorováním skutečnosti by se zajisté zamlouvalo jeho současníkovi filozofovi Sørenu Kierkegaardovi. Doslova a do písmene téměř všude chodil s náčrtníkem v ruce, kam si zaznamenával krajinné, architektonické a figurální studie, dále studie interiérů atd. Podobně jako řada jeho současníků více preferoval označení realista než impresionista, ale i liberecký kvaš je důkazem toho, že jeho styl byl velmi podobný stylu impresionistů. Malíř předjal řadu výtvarných fines, které později proslavili právě francouzští impresionisté. V roce 1898 byl povýšen do šlechtického stavu.

Během svého života, počínaje rokem 1838, vytvořil řadu obrazů a kreseb, jejichž námětem byly interiéry kostelů. V padesátých letech 19. století vznikly obrazy s náměty zachycení mše či individuální modlitby v sakrálním prostředí. V šedesátých letech navštívil Paříž, setkal se zde mj. s Edgarem Degasem a Ernestem Meissonierem. Pařížský svět umění jej jistě okouzlil větší civilností, důkazem čehož může být rovněž liberecký obraz Interiér kostela sv. Petra ve Vídni. Světelná režie obrazu je umírněná a způsob zobrazení skicovitý. Je pravděpodobné, že malíř navštívil Vídeň během páté Světové výstavy v roce 1873. (Ve vídeňské Albertině se nachází tužková kresba Vchod do kostela sv. Petra ve Vídni, datovaná do stejného období jako předmětný obraz.) Nevelké dílo, které bylo zakoupeno v roce 1913, má pro libereckou galerii ještě další zvláštní význam – ve vídeňském kostele sv. Petra byl v roce 1822 křtěn jeden z budoucích kmenových autorů této galerie, August von Pettenkofen.

 

Zuzana Štěpanovičová
2016

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU