Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
srpen 2015

Jizera, 1978

Ladislav Karoušek (17. 9. 1926 - 22. 3. 1991)

olej, plátno, 100 x 100 cm

značeno

inv. č.: O2020

Ladislav Karoušek, starší bratr sochaře Valeriana, patří k autorům těsně spjatým s regionem Jablonecka a Českého ráje. Jako absolvent malby na Akademii výtvarných umění v Praze se vrátil do svého rodného kraje, kde s drobnými přestávkami tvořil až do své smrti. Jeho největšími inspiračními zdroji byla krajina, která ho obklopovala a krása ženského těla. V příštím roce si připomeneme výročí 90 let od narození malíře, jehož doménou se stala barevná skladba abstrahovaně viděného světa.

Ladislav začal samostatně tvořit v polovině 50. let. Doba to nebyla šťastná, ale podařilo se mu ji překlenout díky členství ve skupině M57, v níž se sdružovalo 14 umělců s podobným viděním světa a vyznávajících stejné životní i umělecké hodnoty (dalšími členy byli např. Josef Jíra, Jiří Novák, Jaroslav Šerých a další). Tehdy byla jeho tvorba především figurální, realistická s prvky abstrakce, a najdeme v ní ozvuky expresionismu a existenciální tísně munchovského ražení. Z této doby vyzdvihujeme obraz s názvem Večerní autobus z roku 1958, který si můžete prohlédnout ve stálé expozici.

Postupně začaly v jeho obrazech převládat motivy krajiny. Přestěhoval se do Jablonce nad Nisou, později zakotvil na Frýdštejně, a tamní severský ráz a drsnější klima dobře korespondovaly s jeho tehdejším pochmurným viděním světa. Často si vybíral městské motivy jabloneckého Petřína, místní plynárny, ale i volnou krajinu Jizerských hor.

60. léta pro něho znamenala nalezení vlastního výtvarného rukopisu a definitivní příklon k abstrahovanému projevu plného zářivých barev, ale zároveň dvě tragické události, které ho celoživotně poznamenaly. Roku 1965 odjel na tříměsíční stáž na Cejlon, během níž přehodnotil svoje realistické pojetí malby a definitivně začal svět vidět rozvolněně a především v hýřivých barvách. Tento pobyt definitivně rozhodl o tom, že se z Ladislava Karouška stal malíř, který svoje dojmy a nálady z krajiny vyjadřuje prostřednictvím jiskřivých barevných kompozic. Těmi smutnými okamžiky byly dvě úmrtí v rodině. Roku 1966 při práci v ateliéru tragicky zemřela jeho žena Květa Kolářová, s kterou žil již od dob středoškolských studií v Turnově a která s ním prošla i studia pražská (byla sochařkou). Další ranou byla smrt jeho bratra Valeriana roku 1970 při horolezeckém neštěstí v Peru.

70. léta pro Karouška znamenala vyrovnávání se s osobními tragédiemi a hledání nového uměleckého výrazu. V té době se ve svém díle často vracel do dětství, maloval vzpomínky…Až v 80. letech se mu podařilo opět nalézt ztracenou životní rovnováhu a s ní i pevné ukotvení v uměleckém světě. Jeho tvorba nabyla nové jistoty a přinesla mu i společenské uznání.

Obraz Jizera je typickým příkladem díla, v němž rozehrává hru linií a barev. Oblíbený motiv z Českého ráje podává s velikým citem jak pro zobrazovaný motiv, tak pro vystižení proměny nálad řeky. Cítíme z něj radost a obdiv nad krásou přírody a autorovu touhu ji oslavit.
2016

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU