Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
červenec 2015

Husité, 1954

Vlastimil Rada (5. 4. 1895 - 22. 12. 1965)

lavírovaná perokresba, papír, 15 x 10 cm

značeno

inv. č.: K 329

JAN HUS A HUSITSTVÍ ve sbírkách galerie

 

Rudolf Müller, Husitská bitva, 1850, K 1554, tužka, papír

František Bílek, Jan Hus, 1909, G 10383, dřevořez, papír, „Z pomníku bratra Jana“

Vlastimil Rada, Husité, 1954, K 329, lavírovaná perokresba, papír, „Proti všem“

Max Švabinský, Mistr Jan Hus, 1957, G 11077, litografie s podtiskem

 

Ocitáme se v době, kdy vrcholí připomínkové akce výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Všichni si tuto zásadní událost českých dějin připomínají, a tak se symbolicky ke vzpomínání připojuje i liberecká galerie. Protože se žádné dílo z doby života Jana Husa nebo s ním bezprostředně související ve sbírkách nenalézá, byly jako díla měsíce července vybrané práce, jejichž tématem je osobnost Mistra Jana nebo husitství. Díla to jsou nesourodá a nebýt významného výročí, patrně by se vedle sebe na výstavě nikdy neocitla. A s velkou pravděpodobností by ani sama o sobě nebyla nikdy vystavena. Zájem o Husovu postavu či události husitských válek v 19. a 20. století dokumentují čtyři práce na papíře, jediné s tímto tématem, které sbírka obsahuje.

Mistr Jan Hus (kolem 1370, Husinec – 6. července 1415, Kostnice) byl jednou z největších osobností českých dějin, římskokatolický kazatel, vysokoškolský pedagog a církevní reformátor, který o sto let předběhl reformátory Luthera a Kalvína. Za svoje myšlenky a přesvědčení byl upálen v Kostnici, na břehu Bodamského jezera. Byl vždy mravním vzorem, jenž se nedal ve svém přesvědčení zviklat. Pro české umělce byl inspirací především v dobách ohrožení českého národa (obě světové války) či v dobách uvědomování si kořenů (národní obrození). Pro některé umělce, jmenovitě Františka Bílka, mohl být i osobním vzorem. Jeho osobnost byla zneužita v 50. letech 20. století komunistickým režimem.

Z vystavených prací blíže představujeme kresbu, resp. ilustraci, od Vlastimila Rady. Vlastimil Rada (1895–1962) byl umělcem známým díky svému působení na Akademii výtvarných umění, obrazům s motivy české krajiny a zejména ilustracím. Ve 30. letech obrazově doprovodil humoristické romány Jaroslava Žáka, autora známého zfilmovaného příběhu Cesta do hlubin študákovy duše. Obdivuhodným počinem bylo to, že za války na sebe vzal autorství knihy Hostinec U kamenného stolu a díky tomu mohl tento humoristický román vyjít. Skutečným autorem byl totiž Karel Poláček, který byl jako židovský autor zakázaný.

Protože byl Vlastimil Rada autorem podporovaným režimem a zároveň skutečně zdatným ilustrátorem, byl vyzván, aby v průběhu 50. let ilustroval nová vydání Jiráskových knih. Stejně jako Hus byl i Jirásek režimem zneužit, ale to je zase jiný příběh... Na kresbě s názvem Husité, která vyšla v knize Proti všem, je patrný autorův nezaměnitelný styl. Ač se jedná o příběh z dávné temné historie, v němž se pojednávají vážná témata lidské svobody, náboženství, zrady a pomsty, jsou obličeje figur podané v jakési karikované zkratce, která se k tématu příliš nehodí.

                                                                                                                                                                  Markéta Kroupová
2016

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU