Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
červen 2015

Dívka se svíčkou, 1900

Ludvík Kuba (16. 4. 1863 - 30. 11. 1956)

olej, plátno na kartonu, 60,5 x 41,5 cm

značeno vpravo dole: L Kuba 1900

inv. č.: O 1597

Psát o Ludvíku Kubovi budí respekt. Autor byl totiž výjimečným typem všestranně nadaného, renesančního člověka. Několik tvůrčích oblastí zvládal na vysoké úrovni, věnoval se literární, malířské a folkloristické činnosti a v neposlední řadě i sběratelství čínského umění. Mluvil aktivně česky i německy a minimálně pasivně ovládal všechny slovanské jazyky i francouzštinu. V mládí byl vyhledáván pro své pedagogické nadání, jeho hodiny hudby byly pověstné velkou návštěvností. Během svého života (1884–1929) vydal 15 svazků lidových písní jednotlivých slovanských národů pod názvem Slovanstvo ve svých zpěvech, hodně cestoval, zejména na Balkán, Podkarpatskou Rus a do Srbské Lužice. Mnohostrannost jeho talentů budila pochybnosti a určitý odstup již za jeho života, ale přesto si díky své neúnavné píli postupně ve všech oblastech našel příznivce. V rámci bádání v hudební folkloristice obdržel několik čestných doktorátů, k jeho literární tvorbě se Vítězslav Nezval vyjádřil takto: „Čtení o Lužici pokládám za knihu z nejvznešenějších, jež stvořil český jazyk…“ Ludvíka Kubu jako malíře ocenil Václav Špála v roce 1938 (Ludvíku Kubovi bylo tehdy 75 let) slovy: „Jak čiperný a temperamentní je tento stařík, náš nejlepší malíř ze své generace.“ V roce 1945 byla umělci udělena čestná profesura Akademie výtvarných umění v Praze a také titul národního umělce.

Malířství se Ludvík Kuba začal věnovat relativně pozdě, krátce studoval u Maxmiliána Pirnera (1891–1892), poté v Paříži v soukromé Academii Julien a nakonec v Mnichově v soukromé malířské škole Slovince Antona Ažbeho, kde setrval především díky svým ruským spolužákům, z nichž nejznámější byli Vasilij Kandinskij a Alexej von Javlenskij, až 8 let (1896–1904). Obraz Dívka se svíčkou vznikl uprostřed tohoto studia, zabývá se zajímavým problémem světelné režie – nasvícením lidského obličeje zdola. Běžně je člověk zvyklý vnímat obličeje v horním či přímém osvětlení. S dolním osvětlením se člověk setkává málo, a pokud ano, často ve spojitosti s mimořádnými událostmi, smrt nevyjímaje. Obraz tak získává na výrazovosti i určité dramatičnosti. Podnětné prostředí mnichovského školení přivedlo Ludvíka Kubu k expresionismu. V tomto stylu však maloval pouze malířská privatissima, a později také řadu svých autoportrétů, výstavy obesílal díly vesměs malovanými ve stylu impresionismu.

Celoživotní dílo Ludvíka Kuby má společného jmenovatele, kterým je pozitivní vztah ke Slovanství. V tomto směru ho můžeme srovnat s jeho současníkem, rakouským filozofem Rudolfem Steinerem (1861–1925), který předpokládal, že další kulturní epocha navazující na současnou anglosasko-germánskou bude právě slovanská. V tomto směru kongeniálně s Rudolfem Steinerem Ludvík Kuba vidí budoucnost lidstva v takové lidské bytosti, která vnímá svět vcelku, za harmonie rozumu a citu, nikoliv pouze rozumově.  
2016

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU