Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
květen 2015

Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky, 1939

Lev Šimák (3. 3. 1896 - 19. 10. 1989)

Olej, překližka, 27 x 35 cm

značeno vpravo dole: Lev38

inv. č.: O 1904

Rozporuplná osobnost Lva Šimáka stojí v posledních třech desetiletích na okraji zájmu odborné i laické veřejnosti. Tento stav zapříčinila politizace jeho díla spojená s jeho příklonem k prorežimnímu umění v zájmu socialistického republikového zřízení podporovaného komunistickým režimem Československa po roce 1948.

Šimákova umělecká dráha se započala na sklonku dvacátých let 20. století, kdy dokončil Akademii výtvarných umění v Praze a poprvé samostatně vystavoval v Rudolfinu. Od počátku třicátých let byl aktivním členem spolku Umělecké beseda, spolu s Vlastimilem Radou a Václavem Rabasem stál v jejím čele. Tvorba nejen jejich, ale i ostatních členů Umělecké besedy byla zakotvená v domácí tradici. Jako malíř vycházel z krajiny svého dětství a mládí, jejíž obsah se do značné míry do jeho olejů promítal. Inspiraci hledal také v Itálii, Francii nebo na Jadranu. Často u něho nalezneme romantické náměty, k nimž řadíme figurální témata na pozadí krajin. Neexperimentoval se soudobými evropskými uměleckými tendencemi, ale zůstal věrný východiskům akademických postupů. Více než u jiných malířů své generace jsou obsahy jeho děl spjaty s prožitými událostmi, spíše než formu, řešil Šimák obsah.

Tato tvrzení se odrážejí i v díle měsíce května, které bylo původně zařazeno do výstavy Ve válce múzy mlčí, ale z prostorových důvodů bylo nakonec od jeho prezentace upuštěno. Podzimní nálada je zhmotněna neurovnaným zahradním nábytkem, který ve svých formách navozuje atmosféru zahradních slavností a zábav první československé republiky, neuklizeným nádobím a roztroušeným spadaným listím. Povědomí pohnutých dějinných událostí Mnichovské dohody uzavřené na sklonku září 1938 dává tušit, že podstatou znázorněného tématu není zašlá sláva či romantika, ale spíše pocit beznaděje nedobrovolně a kvapně opouštěných míst. Lev Šimák reagoval na Mnichov méně agresivně než např. Emil Filla, přesto se tímto svým olejem přidal k mnoha výtvarným umělcům, kteří měli potřebu vyjádřit svůj nesouhlas s okupací Československa německými vojsky.

Anna Habánová
2016

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU