Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
duben 2015

Posmívání Ježíše Krista, kolem 1920

Karl Krattner (7. 1. 1862 - 10. 12. 1926)

olej, dřevo, 72 x 43,5 cm

značeno neznačeno

inv. č.: O 340

Náboženská malba, jakkoli se zdá v dnešní české sekularizované společnosti neatraktivní a zastaralá, prožívala před sto lety jeden ze svých vrcholů. V souvislosti s potřebou malířské výzdoby nově vznikajících kostelů, stavěných či renovovaných nejen v hlavních centrech, ale i mimo ně, byl na pražské Akademii výtvarných umění v roce 1910 znovuobnoven ateliér náboženské malby, uzavřený od roku 1896, od smrti Františka Sequense. Do jeho čela byl povolán tzv. český Němec Karl Krattner, rodák z pražského Smíchova. Podobně jako jeho čeští kolegové i on směřoval v posledních dvou desetiletích 19. století za studiem do Mnichova a Itálie, kde se s monumentální i náboženskou malbou setkal. Ze severních Čech od něho známe realizace například v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Raspenavě (1912−1913) nebo výmalbu památníku napoleonské bitvy u Chlumce (1913). S Libercem je pak spjat především svými snahami o přesun německé části Akademie výtvarných umění z Prahy do města pod Ještědem. V Krattnerově ateliéru absolvoval Maxim Kopf, Martin Salcman nebo František Tichý.

Obraz Posmívání Ježíše Krista z libereckých sbírek představuje jednu ze scén pašijového cyklu, tj. vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista. Nejčastěji jsou zmiňovány v tzv. Svatém neboli Pašijovém týdnu, který začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi. V motivu Posmívání zpravidla vystupují postavy alegorizující nepřátele Ježíše Krista – především Židy. V biblické zprávě o jeho popravě se mu posmívají sice jen římští vojáci, když ho lynčují s trnovou korunou a pro posměch mu oblékají purpurový plášť (např. Mt 27; 27−31). V křesťanském výtvarném umění se však místo vojáků zpravidla vyskytují skuteční popravčí Ježíše, tedy lidé jeho vlastního národa, kteří mu spílají, že nesplnil jejich mesiánské představy o politickém mesiáši. Tady jsou navíc „posmívači“ a „vyčítači“ oblečeni jako typičtí Židé, jak palestinští tak i z diaspor (například Etiopan v dolním levém rohu).

Jakkoli je tento motiv známý již z doby baroka, například z díla Karla Škréty, doba první poloviny 20. století, spojená s antisemitskými náladami, mohla být blízká Krattnerovým myšlenkovým postupům. Jeho postoj k Židům však není znám, stejně jako přesná datace tohoto díla.

 

Anna Habánová s odbornou pomocí Michala Podzimka
2016

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU