Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
březen 2015

Špitál, 2008

Jan Měřička (15. 3. 1955 - )

serigrafie, papír, 100 x 100 cm

značeno

inv. č.: G 12014

U příležitosti autorových kulatých narozenin představujeme část cyklu Špitál, poslední ho přírůstku do galerijní sbírky z autorovy tvorby. Protože Jan Měřička patří k nejvýznamnějším českým grafikům dneška a zároveň je už od 80. let s Libercem spjat, tak liberecká galerie jeho dílo monitoruje průběžně. Část grafického cyklu byla zakoupena v roce 2011.

Jan Měřička pochází z Pardubic. V Hradci Králové vystudoval farmaceutickou fakultu, což už si dneska nerad připomíná. Výtvarné vzdělání získal v letech 1981–1984 na Střední odborné výtvarné škole V. Hollara v Praze. Zpočátku se věnoval leptu a realistickým námětům. Od konce 80. let experimentoval s abstraktními tvary a otisky. Postupně zpracovával téma „otisků civilizace“ a grafiku vnímal jako paměťové médium. Mnohovrstevnaté struktury s velkou vnitřní  silou ho dovedly až k získání Ceny Vladimíra Boudníka za rok 2000. Po tomto období se jeho tvorba začala proměňovat. Z abstraktní polohy přešel k poloze velmi čitelné, figurální. A změnil též techniku. Lept a ručně vyráběný papír menšího formátu nahradil serigrafií a papírem monumentálních rozměrů. Obzvláště po roce 2010 se setkáváme s velkoformátovými tisky, které si zaslouží velký obdiv. Posledních několik let ho zajímá pohyb, hemžení lidského společenství na různých místech ať už se jedná o nástupiště metra nebo letadlo. Od roku 2005 pedagogicky působí na Katedře fotografie pražské FAMU.

Pro svoje grafiky potřebuje důkladnou fotografickou přípravu. Fotí pohyb masy lidí v určitém čase a z různých úhlů. Na základě fotografií vzniká výsledný tisk – vrstvy linií, propletence pohybů i neurčitě směřující dráhy. Jakýsi časosběrný dokument či svědectví o lidech v daném místě. Grafické listy nejsou „jen“ tisky s vysokou estetickou hodnotou, ale i díla na hranici konceptuálního umění. Mají blízko jak k tradiční rukodělné práci, tak novým digitálním technologiím a tím je jeho grafika ojedinělá. Jeho práci můžeme vnímat jako komorní grafické dílo, ale stejně tak dobře jako velkorysou prostorovou instalaci.

Za sebou má i experiment audiovizuální. Pavel Novotný jako poctu jeho pozoruhodnému dílu vytvořil jeho zvukovou obdobu s názvem Proměřování. Stejně jako v serigrafiích je hlavním principem zachycení pohybu lidského davu. V kompozici je však onen dav vytvořen pouze z Měřičkova vlastního hlasu, jako zmnožení, překryvy, deformace, prolnutí či rytmy. Zvukové zobrazení autorových grafik je tak zároveň i jeho portrétem.  

Grafický cyklus Špitál se z Měřičkovy tvorby vymyká svojí intimností. Zachytil v něm poslední dny svojí maminky, která byla hospitalizovaná v nemocnici. Během častých návštěv sledoval její pohyb na lůžku, který pak zaznamenával na papír. Velice prosté existenciálně laděné dílo má velmi silnou vypovídající hodnotu. Víme totiž, že na konci je smrt. Z grafických listů sestavil autorskou knihu, za kterou v roce 2010 obdržel první cenu v soutěži Grafika roku v kategorii autorská kniha.

Markéta Kroupová
2016

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU