Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
únor 2015

Kardinálové ve Vatikánské zahradě, 1908

Otakar Nejedlý (14. 3. 1883 - 17. 6. 1957)

olej, plátno, 91 x 111 cm

značeno

inv. č.: O 1081

Dílo měsíce února bylo vybráno jako připomínka data ustanovení Městského státu Vatikán na základě Lateránských smluv v únoru v roce 1929. Nicméně papežský stát, který předcházel Městskému státu Vatikán na dnešním vatikánském území, de facto nikdy neztratil postavení subjektu mezinárodního práva, i když byl de iure v roce 1870 připojen k italskému království. Dalším důvodem pro výběr díla byla skutečnost, že ve výstavě Paleta „ismů“ se nacházejí další dva obrazy Otakara Nejedlého, a tak má návštěvník možnost blíže se seznámit s tímto v dnešní době spíše opomíjeným malířem, který vlastní cestou prošel moderními výtvarnými „ismy“.

Tvorba a životní osudy Otakara Nejedlého zejména v první polovině jeho života jsou více než pozoruhodné. Malíř studoval na soukromé škole u Ferdinanda Engelmüllera v letech 18981901. Již v roce 1903 se stal členem SVU Mánes, v letech 19041905 maloval v malířské kolonii v Kameničkách s Antonínem Slavíčkem. V dalších letech intenzivně cestoval po Evropě (Benátky, Paříž, Londýn), v roce 1908 na Turkovo stipendium vycestoval s Janem Preislerem do Říma. Patrně zde vznikla skica pro liberecký obraz Kardinálové ve Vatikánské zahradě. Z dalších životních epizod je důležitá Nejedlého cesta spolu s Jaroslavem Hněvkovským na Cejlon a do jižní Indie (19091910) a otevření soukromé umělecké školy v roce 1913, kde Otakar Nejedlý vyučoval spolu s Vincencem Benešem a později i s architektem Pavlem Janákem. Od dvacátých let se jeho malířský výraz natrvalo změnil na klasicizující a od roku 1925 až do konce života Nejedlý působil jako oblíbený profesor na krajinářské škole AVU v Praze (zejména díky svým pravidelným výjezdům se studenty do plenéru doma i v zahraničí, ale i tím, že se o své studenty staral s přímo otcovskou péčí).

Obraz Kardinálové ve Vatikánské zahradě svou barevností i rytmem kladení výrazných štětcových skvrn vedle sebe připomíná obrazy Andrého Deraina. Uvedený rytmus není již pravidelný, jak to bylo běžné u impresionistů, je v něm určitá exprese se sklonem k ornamentálnosti, k níž Otakar Nejedlý často inklinoval. V tomto obraze se však rytmus i melodie barevných skvrn stávají velmi výraznými, což způsobuje, že obraz může být rovnocenně chápán jako barevný rej anticipující abstraktní výtvarný projev. Z tohoto důvodu se rovněž může stát, že skupinku kardinálů ve slavnostních pastýřských kloboucích černé barvy pozorujeme až „na druhý pohled“, protože přes svou barevnou dominanci je kompozičně rovnocenná s další částí obrazu. Co se týče obsahové stránky obrazu, pro Nejedlého byla typická velká úcta k náboženským projevům nejenom křesťanského světa, ale i k náboženstvím orientálních národů, k nimž mohl zdáli nahlédnout během své cesty na Cejlon a do Indie. Avšak pro něho osobně bylo typické spíše panteistické nahlížení přírody. Velkolepé přírodní divadlo odehrávající se v podstatě v jakémkoliv prostředí bylo pro něho synonymem ráje a láska k přírodě mu byla „vrcholem všech zážitků“.

Zuzana Štěpanovičová

Cit. podle:

Otakar Nejedlý, Malířovy toulky po Evropě, Cejlonu a Indii, Praha, NČSVU 1960, s. 50.
2016

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU