Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
leden 2015

Rybáři na ledu, kolem 1928

Walther Klemm (18. 6. 1883 - 11. 8. 1957)

olej, plátno, 1 x 1 cm

značeno vpravo dole WKLEMM

inv. č.: 0 2314

Období přelomu 19. a 20. století přálo dekorativismu a ornamentu, jejichž podoba ve volném i užitém umění byla podmíněna studiem přírody a organických tvarů. Z tohoto základu vzešel také malíř a grafik Walther Klemm, syn řídícího učitele Paula Klemma v Karlových Varech. Po gymnáziu odešel v roce 1901 do Vídně, kde zároveň navštěvoval studia dějin umění na tamní univerzitě a ateliéry malby na Akademii výtvarných umění, ale i Uměleckoprůmyslovou školu. Návštěvy výstav Vídeňské secese, jichž se účastnili Gustav Klimt, Edvard Munch a další špičky tehdejší výtvarné scény, a tvorba Kuno Amieta a Emila Orlika ho přivedly k technice dřevořezu a studiu japonských barevných tisků. Již v roce 1904 se staly jeho práce na papíře vyhledávaným sběratelským artiklem. K hlavním tématům patřila fauna a flóra. Raná tvorba tohoto vídeňského období zahrnuje oblíbené studie exotických i dobře známých zvířat vytvořených pod vlivem japonismu, ale také dekorativismu. Později přidal další grafické techniky a intenzivně se věnoval ilustracím. K nejzdařilejším patří Simplicius Simplicissimus, Faust nebo Božská komedie. Na základě svých úspěchů na poli grafických prací pak zastával zcela zákonitě od roku 1913 pozici profesora a vedoucího grafického oddělení Umělecké školy ve Výmaru.

Teprve v roce 1910 se široké veřejnosti představil svou první olejomalbou v rámci výstavy Berliner Secession, jejímž členem se stal. Jednalo se o bruslící chlapce na zamrzlém jezeře – téma, které ho v malbě doprovázelo až do konce tvůrčího života. Ze stejného okruhu je i představená olejomalba Rybáři na ledu. Byla vystavena v roce 1928 na Výstavě soudobé kultury v Brně a do stejné doby je i datována. Pokud se Klemm v grafice snažil o realistické, až naturalistické pojednání, ve volné tvorbě vyšel ze studia impresionismu. Snaha o zachycení proměny atmosféry ho vedla k opakovanému zpracování stejných míst v různých ročních obdobích. Ve velké oblibě měl především vodní plochy, a to jak živé (s plachetnicemi nebo dětmi hrajícími si na břehu vody), tak zamrzlé. Většinou jim předcházejí kresebné studie a grafické listy v různých variantách. Několik dalších podobných děl se nachází jak v soukromí, tak ve veřejných sbírkách (Galerie výtvarného umění Karlovy Vary, Národní galerie v Praze).

 

Anna Habánová
2016


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU